Osakehuoneistorekisteri tuo uusia käytäntöjä

Osakehuoneistorekisteriin merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tehdä sähköisesti. Osakehuoneistorekisteri yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi. Kiinteistötarina Isännöinti huolehtii kaikista asiakkaidensa isännöinniltä vaadituista toimenpiteistä.

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden osakeluettelotietojen ylläpidon siirto osakehuoneistorekisteriin alkaa 1.5.2019. 1.1.2019 alkaen uudet taloyhtiöt perustetaan sähköiseen järjestelmään, eikä niille enää paineta osakekirjoja.

Osakehuoneistorekisteriin siirtyminen alkaa migraatiovaiheella, jossa Maanmittauslaitos kokoaa asunto-osakeyhtiöiden omistajatiedot muiden viranomaisten tiedoista. Tämän jälkeen taloyhtiöiden on tarkistettava tietonsa. Käytännössä isännöintitoimisto vertaa tiedot ja kuittaa rekisteriin, ovatko taloyhtiöllä itsellään olevat ja isännöinnin ylläpitämät osakastiedot samat kuin osakehuoneistorekisteristä löytyvät tiedot.

Mistä isännöintitoimisto huolehtii:

  • päivittää taloyhtiön edustajatiedot Kaupparekisteriin
  • organisoi tarkistustyön ja huolehtii riittävistä henkilöresursseista
  • toimittaa Maanmittauslaitokselle osakeluettelon tiedot ja yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketiedot
  • informoi osakkeenomistajia siirron vaiheista

Kiinteistötarinan käyttämä järjestelmäntarjoaja seuraa tiiviisti rekisterin teknistä etenemistä ja kehittää aktiivisesti järjestelmää vaatimusten mukaisesti, jotta tiedonsiirto isännöintijärjestelmästä osakehuoneistorekisteriin onnistuu toukokuusta 2019 alkaen. Kun osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitokseen, osakas voi muuttaa paperisen osakekirjan sähköiseksi omistajamerkinnäksi. Osakkeensaajan on haettava omistajakirjausta aina, kun osake luovutetaan edelleen. Osakkeensaajan on haettava omistusoikeuden kirjaamista kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Omistajakirjaus on haettava viimeistään 10 vuoden kuluttua osakeluettelon siirtymisestä Maanmittauslaitokselle, muuten ei voi osallistua yhtiökokouksiin.

 

Avainsanat: