Mitä käy osakekirjan siirtomerkinnälle?

Osakekirjaan tehty siirtomerkintä on edellytys sille, että asunto-osakkeen uusi omistaja voidaan merkitä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon. Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön uusi huoneistotietojärjestelmä, johon siirrytään porrastetusti.

Vanhojen kiinteistö- ja taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään ja osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle. Tämän jälkeen yksittäisen osakkaan omistus voidaan hakemuksesta rekisteröidä järjestelmään, kun samalla mitätöidään vanha osakekirja. Yhtiöillä on aikaa siirtää osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle vuoden 2022 loppuun saakka.

Jatkossa mikäli käytössä on käytössä paperinen osakekirja, uuden omistajan tulee hakea sähköistä omistajamerkintää ja osakekirjan mitätöintiä. Omistuksen rekisteröinti tehdään kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Omistuksen perustuessa sähköiseen omistajamerkintään, kirjataan omistajanvaihdos sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Jos yhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan, tehdään siirtomerkintä edelleen fyysiseen osakekirjaan samaan tapaan kuin aiemminkin. Asuntokaupassa tulee olemaan käytössä rinnakkaisia menettelyjä vielä pitkään.

Omistuksen rekisteröinti korvaa osakekirjat ja niihin tehtävät siirtomerkinnät.

Omistus rekisteröidään uudessa järjestelmässä uuden omistajan hakemuksesta. Omistuksen siirtäminen edellyttää lisäksi luovuttajan eli yleensä myyjän suostumusta. Omistusmuutoksen hakemukseen liitetään tätä varten vielä toistaiseksi kauppakirja sekä myyjän yhteystiedot. Loppuvuodesta 2019 otetaan käyttöön suostumuskoodi, jonka avulla luovuttaja voi antaa suostumuksensa sähköisesti luovutuksensaajalle.

Avainsanat: