Milloin tarvitaan kirjallinen arvio?

Sijoittaja

Asuntosijoittajat voivat hyötyä ajantasaisesta asunnon kirjallisesta arviosta optimoidessaan mahdollista velkavipuaan sijoituksissaan.

Yrittäjille ajantasainen ja vahvistettu kirjallinen arvio omaisuudesta voi olla myös tarpeen kirjanpitoa varten.

Pankki

Pankki voi kysyä kirjallista arviokirjaa esimerkiksi uuden lainan vuoksi tai mikäli mahdollisen takauksen vapauttaminen on ajankohtaista.

Asiassa kannattaa myös itse olla aktiivinen, jos aikaa kodin ostosta on kulunut jo vuosia, tai jos kohteessa on suoritettu remonttia. Täten kohteen arvo on todennäköisesti noussut ja pankille on hyvä toimittaa ajantasainen tieto omaisuuden arvosta.

Yksinmyyjä

Kodin, varsinkin asunto-osakkeen, myyminen itse kasvattaa suosiotaan. Mikäli on aikaa ja halua perehtyä asuntokaupan perusteisiin, on asunnonmyynti ilman välittäjää vaihtoehto.

Yksi oleellisimmista asioista yksinmyynnissä onnistumiseen on onnistunut hinnanasetanta. Sen vuoksi sinun kannattaa pyytää ammattilaisen tekemä asunnon hinta-arvio silloinkin, kun haluat myydä asuntosi itse.

Se antaa varmuuden onnistumisesta heti alun markkinointiin ja tukee asunnon yksinmyyjää myös hintaneuvotteluissa.

Kiinteistötarina tarjoaa Tampereella asunto- ja kiinteistöarvion luotettavasti ja puolueettomasti osto-, myynti- ja vuokraustilanteissa, perinnönjaon ja osituksen yhteydessä, vakuus- ja yritysjärjestelyissä sekä verotusta varten.

Perhe- ja perintöoikeuden tueksi

Kirjallinen arviokirja asunnosta tai kiinteistöstä on myös tarpeen silloin kun tehdään sukulaiskauppoja mahdollisesti alle käyvän hinnan. Verohallinnon päättäessä kohteen käypää arvoa, on puolueettoman ammattilaisen eli laillistetun kiinteistönvälittäjän lausunto omaisuuden käyvästä arvosta vahva osoitus asiasta.

Monesti kuolinpesissä on kiinteistöjä. Kiinteistöille määritetään arvo silloin, kun vainajan jälkeen laaditaan perukirjaa. Perukirja toimii verottajan suuntaan veroilmoituksena, jonka perusteella perintöverot määrätään. Samalla perukirja toimii perinnönjaon pohjana. Usein tässä vaiheessa laillistettu kiinteistönvälittäjä arvioi kuolinpesän kiinteistöomaisuuden kirjallisella arviolla.


Avioliiton päättyessä myös kiinteistöt tulevat osituksen piiriin ja niiden arvioittaminen kannattaa hoitaa puolueettomasti ja kirjallisesti. Mikäli ositus tehdään, on mielekästä arvioituttaa puolueettomasti kiinteistöomaisuus.
Tilaa asuntoarvio!

Olemme mielellämme apuna – saat meihin yhteyden soittamalla p. 040 776 0538 tai sähköpostilla

tampere (at) kiinteistotarina.fi.

Tutustu myös kattavaan tietopakettiimme kiinteistöarvioinnista.