Lisätietoa arvioista

SYVENTÄVÄÄ TIETOA

Lue lisää kiinteistöarvioinneista

Kiinteistöarviointi on asiantuntijapalvelua, jossa määritetään kiinteän omaisuuden tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden arvoa. Yleensä arvio tilataan tukemaan päätöksentekoa onpa kyseessä luototus, verotus tai kaupanteko. 

Kiinteistötarina laatii kirjallisen kiinteistöarvion luotettavasti ja puolueettomasti ostotilanteessa, myyntitilanteessa ja vuokraustilanteessa, perinnönjaon ja osituksen yhteydessä, vakuusjärjestelyissä ja yritysjärjestelyissä sekä verotusta varten.

Kiinteistötarinan kirjalliset arviot laatii Ulla Lyytinen, LKV, IAT, YTM.

Kokoamme tälle sivulle syventävää tietoa arviointityöskentelystä. Mikäli sinulle herää kysyttävää, ole yhteydessä!

Kiinteistönarvioinnissa käytettäviä arviointimenetelmiä ovat kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja kustannusarvomenetelmä. Käytännössä käytetään usein useampaa menetelmää rinnakkain parhaan lopputuloksen takaamiseksi (yhdistelmämenetelmä). Lue lisää!

Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Luovutuksen osapuolina on täytynyt olla toisistaan riippumattomat tahot vapaassa markkinatilanteessa. Lue lisää!

Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa. Tässä vaiheessa puolueeton arvio omaisuudesta on kannattava teettää. Lue lisää!

Maatilakokonaisuuden arvon määrittäminen tapahtuu yleensä siten, että maatilaan sisältyvän kunkin varallisuuslajin, kuten metsämaan, maatalousmaan, asuin- ja tuotantorakennusten, koneiden ja kaluston, kotieläimien, varastojen, arvopapereiden ja tuotanto-oikeuksien arvot määritetään erikseen käyttäen kysymyksessä olevaan varallisuuslajiin parhaiten soveltuvaa arvonmäärittämismenetelmää. Lue lisää!