Mitkä tekijät vaikuttavat kiinteistön arvoon?

Olemme Kiinteistötarinan asuntokoulussa kertoneet erilaisista arvon perustoista ja arviomenetelmistä. Mutta entä mitkä tekijät konkreettisesti vaikuttavat arvoon? Tavallisesti kiinteistöomaisuuteen vaikuttavat seikat jaetaan kolmeen kategoriaan:

  1. yleiset arvotekijät
  2. sijaintitekijät
  3. kohdekohtaiset tekijät

Yleisillä tekijöillä tarkoitetaan vallitsevaa markkinatilannetta sisältäen katsauksen myös yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen asiantilaan. Työllisyystilanne, korkotaso, talouden näkymät ja lainsäädännön mahdolliset muutokset vaikuttavat asuntojen ja kiinteistöjen arvokehitykseen.

Sijaintitekijät ovat merkittävässä roolissa kiinteistömarkkinoilla. Location, location, location- hokema on tuttu myös Suomen kiinteistömarkkinoilla. Asuinalueen suosio voi olla hyvinkin paikallista liittyen pieniinkin eroihin kouluissa, palveluissa ja virkistysmahdollisuuksissa. Laajemmin katsottuna työpaikkojen määrä ja sijainti vaikuttavat vahvasti seudulliseen ja valtakunnalliseen asuinalueiden houkuttelevuuteen. Liiketilapuolella alueen asiakaspotentiaali on olennaista ja muutoin toimitilapuolella kulkuyhteyksien rooli korostuu.

Kohdekohtaiset arvotekijät liittyvät konkreettisesti arvioitavaan rakennukseen tai huoneistoon. Asunto-osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa taloyhtiön kunto on myös merkittävä huomioitava seikka. Muutoin arvioitsijaa kiinnostaa rakennuksen ikä, suunnittelu, materiaalit, tekninen kunto ja tietenkin tehdyt korjaukset. Mikäli rakennuspaikalla on käyttämätöntä rakennusoikeutta, vaikuttaa mahdollinen jäljellä oleva rakennusoikeus kiinteistön arvoon. Toimitilapuolella arvotekijät johdetaan pitkälti tiloissa tehtävän toiminnan vaatimuksista (esim. tietoliikenneyhteydet, lastausalueet, tilan sisäkorkeus, näkyvyys).