Ajankohtaista

Mitkä tekijät vaikuttavat kiinteistön arvoon?

Olemme Kiinteistötarinan asuntokoulussa kertoneet erilaisista arvon perustoista ja arviomenetelmistä. Mutta entä mitkä tekijät konkreettisesti vaikuttavat arvoon? Tavallisesti kiinteistöomaisuuteen vaikuttavat seikat jaetaan kolmeen kategoriaan: yleiset arvotekijät sijaintitekijät kohdekohtaiset tekijät Yleisillä tekijöillä tarkoitetaan vallitsevaa markkinatilannetta sisältäen katsauksen… Lue lisää »Mitkä tekijät vaikuttavat kiinteistön arvoon?

Diskonttaus liittyy tuottolaskentaan

Diskonttaus tulee englanninkielen sanasta discounting. Diskonttaus tarkoittaakin arvon alentamista, kun puhutaan tulevaisuuden rahavirroista. Diskonttauksella on merkitystä silloin, kun tulevaisuuden rahamäärää tai rahavirtaa on arvioitava nykyhetkellä. Diskonttaamalla saatetaan tulevaisuuden ja nykyhetken rahamäärät vertailukelpoiseksi.  Diskonttaus on käänteistä… Lue lisää »Diskonttaus liittyy tuottolaskentaan

Kustannusarvomenetelmä tarkastelee rakentamiskuluja

Kustannusarvomenetelmä (kustannuslähestymistapa) on kolmesta arviointimenetelmästä harvinaisin. Kauppa-arvomenetelmä sopii hyvin asuntoihin ja kiinteistöihin ja tuottoarvomenetelmä sijoituskohteiden ja toimitilojen arviointiin. Kustannusarvomenetelmää käytetään erityisesti tilanteissa, joissa vertailukauppoja ei ole saatavilla tai kun kyseessä on erikoiskäyttöinen rakennus tai rakennus,… Lue lisää »Kustannusarvomenetelmä tarkastelee rakentamiskuluja

Kauppa-arvomenetelmä arvioi asunnot ja kiinteistöt

Kauppa-arvomenetelmä (markkinalähestymistapa) on arviointimenetelmä, joka perustuu arvioitavan kohteen kanssa vertailukelpoisista, edustavista kohteista maksettuihin kauppahintoihin. Käytännössä markkinalähestymistapa tarkastelee samanlaisten kiinteistöjen myyntejä ja niihin liittyviä markkinatietoja ja määrittää hinta-arvion vertailuprosessien avulla. Yleensä arvioitavaa omaisuutta verrataan samanlaisten omaisuuserien… Lue lisää »Kauppa-arvomenetelmä arvioi asunnot ja kiinteistöt

Sijoituskohteiden ja toimitilojen arvioissa tuotot ratkaisevat!

Tuottoarvomenetelmä (tuottolähestymistapa) on yksi kiinteistöarvioinnin työväline. Siinä kiinteistön tulevat kassavirrat muutetaan yhdeksi nykyhetken arvoksi. Tuottolähestymistapa on ammattimaisen sijoitustoiminnan käytössä oleva pääasiallisin tapa arvioida investoinnin kannattavuutta ja sitä käytetään vertailukauppojen sijasta tai niitä täydentävästi sijoituskiinteistöomaisuuden arvon… Lue lisää »Sijoituskohteiden ja toimitilojen arvioissa tuotot ratkaisevat!

Arvon perusta kiinteistöarvioinnissa

Yleisin tapa on määritellä todennäköisin hinta, joka olisi saatavilla hypoteettisessa vaihdossa vapailla ja avoimilla markkinoilla, puhutaan yleisesti markkina-arvon määrittelystä.

Kiinteistöarvioinnin etiikka – pääkohdat

Asunto- ja kiinteistöarvioita voivat tehdä LKV-tutkinnon suorittaneet. Vaativimmissa tehtävissä on syytä kääntyä auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) puoleen. Samoin AKA-arvioijan käyttö on yleistä silloin, kun arvioijan puolueettomuus ja riittävät perustelut arviolle ovat tilaajanäkökulmasta tärkeitä asioita. Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunta… Lue lisää »Kiinteistöarvioinnin etiikka – pääkohdat

Mitä käy osakekirjan siirtomerkinnälle?

Osakekirjaan tehty siirtomerkintä on edellytys sille, että asunto-osakkeen uusi omistaja voidaan merkitä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon. Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön uusi huoneistotietojärjestelmä, johon siirrytään porrastetusti. Vanhojen kiinteistö- ja taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään ja osakeluettelon ylläpito… Lue lisää »Mitä käy osakekirjan siirtomerkinnälle?

Vuokrataan huoneita Hämeenkadulta

Kiinteistötarina Oy on ostanut toimitilan Hämeenkadun itäpäästä. Kiinteistötarina vuokraa tilaa asiakkaille huoneittain ja vastaa näin toimitila-alalla tapahtuvaan muutokseen. Työn tekemisen tavat muuttuvat ja samalla yksinyrittäjien sekä pienten kasvuyritysten määrä on kasvussa. Tämä heijastuu toimitilatarpeeseen. Toimitilamarkkinoille… Lue lisää »Vuokrataan huoneita Hämeenkadulta