Airbnb majoitustoiminta taloyhtiöissä

Airbnb on kansainvälinen internetpalvelu, jonka kautta voi ilmoittaa oman huoneen tai koko asunnon matkailijalle vuokrattavaksi. Palvelun tarkoituksena on tarjota pääsääntöisesti turisteille kodinomaista majoitusta, jonka suosio kasvaa jatkuvasti Suomessakin. Airbnb voi olla monessa taloyhtiössä näin kesäaikaan ajankohtainen puheenaihe. Airbnb kiinnostaa vuokranantajia yhä enemmän, sillä oman asunnon vuokrauksen osoittauduttua hankalaksi, on Airbnb:n kautta majoittaminen varteenotettava vaihtoehto asunnon vuokraamiselle.

Airbnb-toiminta voi aiheuttaa huolta taloyhtiöissä, sillä usein vaihtuvat huoneiston käyttäjät saattavat aiheuttaa asukkaille turvattomuuden tunnetta. Asukkaita huolestuttaa myös se, ettei ole tietoa siitä, keillä kaikilla on pääsy rappukäytävään. Vaihteleva kävijämäärä aiheuttaa myös haasteita vesimaksujen perinnässä. Asukkaat saattavat myös pelätä matkailijoiden aiheuttavan meteliä ja muuta häiriötä taloyhtiössä.

Kaikissa kaupungeissa Airbnb:n toiminta ei kuitenkaan onnistu ja asunnonkin on oltava soveltuva. Majoittajan on pystyttävä tarjoamaan majoittujalle kokonaiselämys, josta poikii hyvät suosittelut, sillä edellisten asiakkaiden suosittelemilla kohteilla riittää majoittujia. Hyvää asiakaskokemusta ei edistä se, jos taloyhtiön muut asukkaat mulkoilevat rappukäytävässä. Vastaavanlaisesti majoittujat eivät edistä rauhallista yhteiseloa, jos eivät noudata talon järjestyssääntöjä ja täten häiritsevät muiden asumista.

Onnistunut yhteiselo edellyttää vuoropuhelua ja avoimuutta taloyhtiössä. Isännöitsijän tulee edistää tiedon kulkemista taloyhtiössä tiedottamalla asianmukaisesti asukkaita ja osakkaita taloyhtiön järjestyssäännöistä, kuten hiljaisuusajoista ja tupakointisäännöistä. Majoittajan tulee käydä talon järjestyssäännöt jokaisen majoittujan kanssa läpi häiriöiden ja väärinymmärrysten välttämiseksi.

Taloyhtiö ei voi taloyhtiössä olevaa Airbnb majoitustoimintaa kieltää, sillä Suomessa osakkaalla on oikeus itse päättää oman huoneiston vuokraamisesta. Taloyhtiön on tämän vuoksi lähes mahdotonta rajoittaa osakkaan oikeuksia puuttumalla harjoitettuun majoitustoimintaan. Majoitustoiminnan kieltäminen on kuitenkin mahdollista yksimielisellä päätöksellä, johon tarvitaan jokaisen osakkeenomistajan suostumus. Kielto tulee kirjata taloyhtiön yhtiöjärjestykseen.

Vuokrasuhteissakin Airbnb majoitustoiminta on mahdollista. Vuokralaisten oikeutta asunnon hallintaan on lailla rajattu, mutta asunnon päävuokralaisella on lain mukaan oikeus vuokrata enintään puolet asunnostaan ilman vuokranantajan lupaa. Kyse on tässä tilanteessa asunnon alivuokraamisesta, johon päätee alivuokrauksen säännöt.

Koko asunnon jälleenvuokraus edellyttää vuokranantajan luvan. Moni vuokranantaja lisää jo vuokrasopimukseen erillisen kohdan jälleenvuokrauskiellosta, jolloin asuntoa ei saa luovuttaa muille edes väliaikaiseen käyttöön. Vuokrasopimuksen irtisanomiselle tai purkamiselle ei ole vielä riittävää perustetta, jos vuokralainen rikkoo yhden kerran annettua jälleenvuokrauskieltoa. Asiasta tulee tällöin antaa huomautus vuokralaiselle ja ilmoittaa, että toiminnan toistuessa on vuokranantajalla olemassa riittävät perusteet vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Avainsanat: