Tunne talosi, turvaa kauppasi

Tunne talosi, turvaa kauppasi on pienimuotoinen opas sekä ostajalle että myyjälle kiinteistön kuntoarviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon.  Tähän artikkeliin on koottu pääpointit oppaasta, jotka kannattaa huomioida kiinteistön ostossa ja myymisessä.

Myyjän ja ostajan tärkeimmät velvollisuudet

Myyjän suurin velvollisuus asunnon myynnissä on tiedonanto. Erityisesti tiedonantovelvollisuus koskee seikkoja, jolloin asunnon kunto poikkeaa siitä, mitä siltä yleensä odotetaan. Myyjällä velvollisuus ilmoittaa ostajalle asuntoon tehdyistä toimenpiteistä, kuten edellisistä kuntotarkastuksista.

Ostajan tärkein asia on ottaa selvää, mitä on ostamassa. Ennakkotarkastusvelvollisuus täyttyy, kun ostaja käy asunnon huolellisesti läpi aistinvaraisesti. Kuitenkin jos ostaja toteaa havainnoissaan jotain, mikä vaatii suurempaa tarkastusta, tulee tarkastuksen olla perusteellisempi. Muuten ostajalla ei ole enää velvollisuutta vedota virheisiin kaupanteon jälkeen.

Kiinteistön kunnon selvittäminen

Kuntotarkastus perustuu suoritusohjeeseen ja siitä tulee tehdä aina kirjallinen raportti. Kuntotarkastukselle ei ole määritelty ajankohtaa: se voidaan tehdä ennen myynnin aloittamista tai vasta silloin, kun potentiaalinen ostaja on löytynyt. Jos tarkastus on tehty jo ennen myyntiä, kannattaisi ostajan tarkastella raporttia perusteellisesti ennen tarjouksen tekoa. Jos tarkastus teetetään vasta ostajaehdokkaan löydyttyä, tulisi sekä ostajan että myyjän olla paikalla tarkastusta tehdessä eikä kummankaan pidä sitoutua kauppaehtoihin ennen todellisen kunnon selvittämistä. Kauppakirjassa kannattaa sopia tarkastuksessa ilmenneiden virheiden vastuuhenkilöt ja korjausarviot, jotta myöhemmin säästytään riitatilanteilta. Kuntotarkastusraportissa kannattaa kiinnittää huomiota etenkin vaurioihin, vauriojälkeen, riskirakenteisiin, suljettuihin tiloihin ja peruskorjaustarpeisiin.

Kiinteistön laatuvirheperusteet

Laatuvirheperusteita ovat sopimuksenvastaisuus, tiedonantovirhe ja salainen virhe. Sopimuksenvastaisuudella tarkoitetaan sitä, jos kiinteistössä on virhe, joka ei tule ilmi sopimuksessa. Kauppakirjassa tulee erikseen lukea tietoja kiinteistön kunnosta sopimishetkellä, muuten kyseessä ei ole sopimuksenvastaisuus vaan jokin muu laatuvirhe. Tiedonantovirhe on virheellisen tiedon antamista tai ilmoittamatta jättämistä, kuten virheellinen tieto asunnon kunnosta tai ilmoittamatta jättäminen kiinteistön arvoon vaikuttavasta tekijästä. Salaiseksi virheeksi luetaan virheet, joista sekä myyjä että ostaja eivät ole tienneet ennen niiden ilmaantumista. Tällaisia ovat esimerkiksi rakenteissa olevat kosteusvauriot, jotka voitaisiin havaita vain purkamalla rakenteet.

Virheen seuraamukset

Riippuen virheestä, ostajalla on oikeus joko hinnanalennukseen tai koko kaupan purkamiseen. Hinnanalennus on yleisin tapa sopia virheestä. Yleensä hinnanalennus lasketaan virheellisen kiinteistön korjauskustannuksista. Kuitenkin asiassa huomioidaan se, että rakennus tulee silloin parempaan kuntoon, joten alennus ei ole yleensä koko korjauskustannusten suuruinen summa. Jos kauppa halutaan purkaa kokonaan, on virheen oltava erittäin olennainen silloin. Yleisesti kaupan purussa korjauskustannukset ovat hyvin suuret tai rakennusta ei edes kannata korjata ajan puitteissa. Oikeuden mukaan virheen korjaamisen kustannukset tulisi olla useita kymmeniä prosentteja kauppahinnasta, jotta kaupan purku olisi hyväksyttävä.

Reklamaatioaika

Havaituista virheistä tulisi ilmoittaa myyjälle heti. Mitään tiettyä reklamaatioaikaa ei ole, mutta oikeuskäytännössä muutama kuukausi olisi kohtuullinen. Esimerkiksi kosteusvaurioissa virheen ilmoittaminen pikimmiten olisi suotavaa, jotta ostaja voi vedota vielä virheeseen. Jos havaitusta laatuvirheestä ei ilmoiteta viiden vuoden kuluessa myyjälle, menettää ostaja valitusoikeutensa. Osakeyhtiöissä tämä aika on kaksi vuotta.

Lisää turvallisista kaupoista voi lukea: Tunne talosi – turvaa kauppasi: Opas ostajalle ja myyjälle kiinteistön kunnon arviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon. Kiinteistötarina auttaa mielellään kaikissa kiinteistönkauppaan liittyvissä asioissa!

You Might Also Like