Kiinteistötarinan asuntokoulu: Kaupan virheet uuden asunnon kaupassa

Uuden asunnon virheet voivat koskea laatuvirheitä, taloudellisia virheitä tai oikeudellisia virheitä. Jos asunnossa on virhe, on asunnon myöhemmillä omistajilla oikeus kääntyä suoraan ensimmäisen myyjän, perustajaosakkaan, puoleen. Virheellisyyttä arvioitaessa on lähdettävä siitä, mitä kaupan osapuolten kesken on sovittu. Merkittävimpiä virheryhmiä ovat tapaukset, joissa rakennustyössä ei ole noudatettu hyvää rakennustapaa. Asunnon tulee kestää tavanomaista asumiskäyttöä. Tarkoitukseensa huonosti … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Kaupan virheet uuden asunnon kaupassa

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Uuden asunnon rakentamisvaihe ja sen jälkeinen vaihe

Asuntokauppalain 2 luvun säännösten tarkoituksena on suojata ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa rakentamisvaiheen aikana, jolloin asunto-osakeyhtiö on rakennuttajana toimivan perustajaosakkaan määräysvallassa. Seuraavan sivun taulukko kuvaa uudisrakentamisen etenemistä ja vakuusjärjestelyä. Rakentamista koskevat vakuudet eivät liity kappaehtojen toteuttamiseen tai panttioikeuteen vaan rakentamiseen liittyvien riskien kattamiseen. Perustajaosakkaalla on merkittävä asema rakennusvaiheen vakuuksien asettamisessa. Perustajaosakkaalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Uuden asunnon rakentamisvaihe ja sen jälkeinen vaihe