Rakennetaan älykäs Suomi!

Tampereen Torni hotellissa, Pajan kongressitiloissa, järjestettiin mielenkiintoinen tapahtuma. Aiheena oli älykäs rakentaminen Suomessa, mihin saataisiin mukaan niin yritykset, kansalaiset, kunnat kuin valtiokin. Lyhyesti muotoiltuna tämä tarkoittaa miten hoidamme maankäytön, suunnittelun, rakentamisen ja käytön & ylläpidon tulevaisuudesta. Lähtökohtana se, että kaikki tämä tieto olisi verkossa samanlaisena kaikkien lukemana. Jo alussa tultiin siihen tulokseen, että Suomi tarvitsee jonkinlaisen revoluution asiassa.

Ensimmäisinä esittäytyivät kaksi kärkihanketta Kira-digi ja PTA eli paikkatietoalusta. Näiden kahden johdolla aletaan rakentaa älykästä Suomea!

Kira-digi:

 • valtion kärkihanke
 • tiedonhallinnan harmonisointi
 • kokeiluhankkeet = pilotit
 • kaikki mukaan (valtio, kunnat, yritykset, yksityiset)
 • julkishallinnon säädös ja muutostyöt

PTA (paikkatietoalusta):

 • tehostetaan paikkatietoutta
 • maankäyttö
 • asemakaavat

Kongressin puhujat pyrkivät uudistamaan maankäytön ja rakentamisen toimintamalleja. Ideana on saada parempi tuottavuus, kasvua toimialalla, vähemmän virheitä ja vähemmän hukkaa. Tavoitteena, että maankäytön suunnittelu on avointa ja digitaalista vuonna 2020.

 • kaavoitusprosessi on tällä hetkellä pitkä –> sitä halutaan nopeuttaa
 • kaavoituksessa byrokratiaa –> halutaan helpottaa
 • kaavat yhteen paikkaan –> kaikki saavat vastauksen kysymykseensä yhdellä klikkauksella
 • rakennusluvat nopeammin –> kone hoitaa à ei enää ihmisten tulkinnan varassa

Puheeksi tuli lisäksi ympäristön vaaliminen, sitä pidetään tärkeänä ja se halutaan ottaa huomioon. Keskustelua heräsi myös siitä, että kaikkien tulisi avata tietonsa, jotta saadaan yksi ja yhteinen tietopankki. Tällöin kaikki saisivat saman tiedon ja pystyisivät lukemaan sitä samoin.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka rakentaminen tulee muuttumaan. Hankkeeseen tarvitaan toki reunaehdot digitaaliselle kaavoitukselle, sekä avoimuus on avainasemassa. Niin kuin esitteessäkin luvattiin ”Vuonna 2020 rakentaminen on virtaviivaista ja pitkälle automatisoitua”.

– Ariela

You Might Also Like