Pääomasijoittamisen vaiheet

Pääomasijoitusyhtiöt hallinnoivat rahastoja, jotka sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Kohdeyhtiön arvonluonti perustuukin pitkälti kasvun ja kannattavuuden parantumiseen.

Pääomasijoituksessa on useita vaiheita alkaen rahaston varainhankinnasta ja päättyen pääoman sekä tuottojen palautuksiin sijoittajille.

Rahaston perustaminen
Suomessa pääomarahastot toimivat yleisesti kommandiittiyhtiönä, jota hallinnoi osakeyhtiömuotoinen hallinnointiyhtiö. Kestoltaan rahastot ovat yleensä 5-15 vuotta. Pääomarahastojen hallinnointiyhtiöt keräävät varoja institutionaalisilta sijoittajilta hallinnoimiinsa pääomarahastoihin. Usein myös itse pääomasijoitusyhtiö on sijoittajana pienellä osuudella perustamassaan rahastossa. Hallinnointiyhtiö eli pääomasijoitusyhtiö toimii rahaston neuvonantajana. Lisäksi hallinnointiyhtiö kehittää aktiivisesti kohdeyhtiötä rahaston omistusaikana.

Sijoituskohteiden etsiminen
Hallinnointiyhtiö etsii jatkuvasti sopivia sijoituskohteita rahastolle. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti kohdeyritysten on täytettävä sovittuja kriteereitä koon, toimialan tai elinkaaren osalta.

Sijoitukset
Mahdollisen uuden kohdeyhtiön liiketoiminta arvioidaan yrityskauppaprosessissa Due diligence  ‑analyysilla. Tavoitteena on arvioida läpikotaisesti yhtiön asema markkinoilla ja liiketoimintamallin kestävyys. Lopulliset neuvottelut kohdeyhtiön kanssa käynnistetään, mikäli due diligence -löydökset tukevat sijoituksen tekemistä ja pankki on valmis tarjoamaan kohteeseen lainarahoitusta.

Kohdeyhtiön kehitys
Sijoituksen jälkeen aloittaa  pääomasijoitusyhtiö yhtiön kehittämisen toimenpidesuunnitelmansa mukaisesti. Pääoman lisäksi hallinnointiyhtiö tarjoaa toimialaosaamista, operatiivista tukea sekä pyrkii käyttämään verkostojaan kohdeyhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi. Pääomasijoitusyhtiö osallistuu usein myös kohdeyhtiön hallitustyöhön.

Irtautuminen
Pääomasijoittajat ovat poikkeuksetta väliaikaisia osakkeenomistajia. Yleisimmin sovittu irtautuminen toteutetaan myymällä yhtiö teolliselle ostajalle, toiselle pääomasijoitusrahastolle, takaisin toimivalle johdolle tai listaamalla yhtiö pörssiin.
Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellä. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Arvotarinan arvot näkyvät omassa tarinassamme, tavoitteissamme ja ennen kaikkea työssämme. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

You Might Also Like