Kiinteistötarinan asuntokoulu: kuka vastaa mistäkin asuntokaupassa

Mistä kukakin vastaa asuntokaupassa?

Asuntokaupoissa on yleensä kolme osallista: välittäjä, ostaja ja myyjä. Näillä jokaisella on omat tehtävänsä ja asiat, mistä tulee huolehtia asuntokaupan yhteydessä.

VÄLITTÄJÄ AUTTAA KAUPASSA

Kun asunto tulee välittäjälle myyntiin, tulee hänen hankkia kaikki myyntiin tarvittavat tiedot sekä asiakirjat. Kiinteistövälittäjät ovat ammattilaisia, jotka tietävät, mitä kaikkia papereita tarvitaan. Välittäjän tehtävänä on myös myydä asuntoa. Tämä tarkoittaa käytännössä esitteiden laatimista, markkinointia, kysymyksiin vastaamista, tarjousten keräämistä ja asuntoesittelyiden pitämistä.

Välittäjän palkka tulee asunnon myyjältä, mutta silti myös ostajaa tulee auttaa hyvän välitystavan mukaisesti. Välittäjän tulee huomioida, että ostaja tietää kaikki tarpeelliset asiat kaupasta, yhtä lailla kuin myyjä. Kiinteistönvälittäjän pitää myös varmistaa, että ostaja maksaa varainsiirtoveron. Monesti se tehdään kaupantekotilaisuudessa. Myös myyjälle pitää informoida mahdollisesta luovutusvoittoverosta.

Välittäjä tekee sopimukset, joihin lukeutuvat välityssopimus myyjän kanssa, tarjous ostajan kanssa ja kauppakirjan ostajan ja myyjän välillä. Välittäjän vastuulla ei ole asunnon virheet, mutta niistä tulee kertoa ostajalle. Mahdolliset ristiriitaiset seikat tulee selvittää paperien tarkistuksen jälkeen. Välittäjän tulee toimia hyvän välitystavan mukaisesti.

OSTAJA VASTAA TARJOUKSESTA

Ostajan tehtävänä on tehdä tarjous asunnosta, kun mieleinen on löytynyt. Tarjousta ei kannata tehdä ennen kuin on neuvotellut pankin kanssa lainoista. Suositeltavaa on selvittää asumiskulut sekä muut asuntokaupan ehdot. Ennen tarjouksen tekoa tulee tutkia asunnon paperit: myyntiesite, isännöitsijäntodistus ja muut asiakirjat. Kannattaa ottaa myös selvää taloyhtiöstä ja kunnossapitovastuista.

Tutki asuntoa kunnolla, jotta tiedät mitä ole ostamassa. Välittäjät tekevät myös yksityisnäyttöjä, joten jos olet ostoaikeissa, kannattaa pyytää sellaista. Esittelyyn kannattaa ottaa mukaan joku, jolla on kokemusta esimerkiksi asuntokaupoista. Älä pelkää kysyä välittäjältä kysymyksiä. Hän vastaa sinulle mielellään kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin ja selittää tarvittaessa vaikeat termit, kuten lunastuslausekkeen.

Muista, että kirjallinen tarjous on aina sitova. Kannattaakin siis tutkia ja selvittää asuntoasiat tarkkaan ennen ostotarjouksen tekemistä. Tarjousta ei voida perua helposti: ainoastaan syillä, jotka on kirjattu tarjoukseen. Tarjoukseen tuleekin siis kirjata ehdot, millä voit perua tarjouksen.

Kauppakirja on ostajan ja myyjän välinen sopimus. Jos asunnosta on annettu väärää tietoa tai siitä löytyy vika, josta ei ole kerrottu ostajalle, siitä on kerrottava myyjälle.

MYYJÄ VASTAA ASUNNOSTA

Myyjän vastuulla on kertoa asunnosta kaikki tarpeellinen tieto. Kaikista asunnon vioista, puutteista ja tehdyistä sekä tulevista remonteista pitää kertoa välittäjälle. Kerrotut asiat pitää olla kirjattu välityssopimukseen tai vastaavaan. Myyjän vastuulla ovat myös asunnon virheet, joista ei ole mainittu ostajalle. Jos myyjällä on todistus, että virheestä on mainittu välittäjälle, voi myyjä vaatia korvauksia.

Myyjän kannattaa miettiä kauppahintaa valmiiksi, vaikka välittäjä antaa oman arvionsa siitä. Muita ehtoja kannattaa myös miettiä: koska olet valmis muuttamaan pois ja milloin ostajan pitää maksaa koko kauppahinta. Asuntoa ei kuitenkaan ole pakko myydä, vaikka välityssopimus olisi voimassa. Kuitenkin, jos asunnosta tehdään tarjous pyyntihinnalla, pitää välityspalkkio maksaa.

Välittäjällä on yksinoikeus myydä asuntoa sopimuksessa määritellyn ajan. Tarkista kuitenkin sopimusaika ennen allekirjoitusta. Sopimus päättyy viimeistään neljän kuukauden jälkeen, ellei jatkosta sovita kirjallisesti, mutta sopimuksen voi kirjoittaa lyhyemmäksikin aikaa. Lue huolellisesti sopimus läpi ja kysy epäselvistä kohdista ennen kuin allekirjoitat.

Tarkista asiakirjat, jotka koskettavat myyntiä, että tiedot ovat niissä oikein. Vastaat myös niissä olevista tiedoista, jos niihin on päässyt virhe.

You Might Also Like