Kiinteistötarinan asuntokoulu: energiatodistus

Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa. Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Todistuksessa otetaan huomioon muun muassa eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Koska vertailun kohteena ovat rakennuksen ominaisuudet, asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan. Energiatehokkuusluokan avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. Energiatehokkuusluokan määrittää laskennallinen energialuku, joka koostuu rakennuksen vuotuisesta ostoenergian tarpeesta neliömetriä kohti. Laskennassa painotetaan erilaisia energiamuotoja kertoimilla, suosien uusiutuvia energiamuotoja.

Energiatodistus tarvitaan vakituiseen asumiseen tarkoitettujen asunto-osakkeiden ja asuinkiinteistöjen myynnissä. Energiatodistus on useimmiten isännöitsijäntodistuksen liitteenä. Kiinteistöjen osalta se tulee pyytää myyjältä. Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että rakennuksen energiatodistus hankitaan.

Ennen vuotta 1980 käyttöön otetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen 1.7.2017 alkaen.

Ks. lisää: Laki rakennuksen energiatodistuksesta

You Might Also Like