Kiinteistötarinan asuntokoulu: Asuntosijoittamisen peruspilarit

Kasvukeskuksissa on jatkuvasti kiihtyvä kysyntä vuokra-asunnoille samalla, kun kilpailu hyvistä vuokralaisista kovenee. Erityisesti kasvukeskuksissa tulevaisuuden näkymät asuntosijoittamiselle ovat hyvät.

Asuntosijoittaminen on yhä suositumpaa ja voisi ajatella, että asunnon vuokraaminen ei ole hankalaa. On olemassa kuitenkin muutama seikka, mitä vuokraisännän tulisi ottaa huomioon.

Suomen Vuokranantajat Ry julkaisee vuosittain alueellisen tuottotutkimuksen, jonka pohjalta voi vertailla sijoituskaupunkeja. Vuonna 2016 kannattavimpia sijoituskaupunkeja olivat Vaasa, Jyväskylä, Oulu, Helsinki ja Kokkola. Vertailu kannattaa, sillä jotkin kaupungit voivat tuntua yllättäviltä listoilla. Kannattaa kuitenkin harkita ostopäätöstä tarkkaan, jos ei entuudestaan tunne kaupunkia ja sen alueita. Henkilökohtainen kokemus alueista on arvokasta.

Vuokran suuruus on hyvä pohjata alueen keskimääräiseen vuokratasoon. Tietoa alueella pyydetystä vuokratasosta löytää vuokraussivustoilta, vuokranvälittäjiltä tai tutuilta asuntosijoittajilta. Järkevä hinnoittelu siis kannattaa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joten tarkan sijoitussuunnitelman teko kannattaa. Sijoitustoiminnalle tulee asettaa selkeä tavoite, jota tukee tarkkaa suunnitelma. Tätä suunnitelmaa voi noudattaa kaikkien sijoitusasuntojen kohdalla. Erityisesti tulee huomioida asunnon menekki vuokramarkkinoilla, jotta kassavirta on positiivinen.

Asuntosijoittamisessa on kyse tuoton saamisesta sijoitetulle pääomalle, joka on kiinni asunnossa. Tuotto koostuu vuokratuotosta sekä arvonnoususta. Vuokranantajan tulee miettiä, minkälaista tuottoa on tavoittelemassa. Vaihtoehtoina on säännöllinen kuukausittainen vuokratulo, asunnon arvonnousu pitkän ajan kuluessa sekä näiden yhdistelmä.

Laina ja pankit ovat sijoittajalle tärkeä kumppani. Lainaa hakiessa on syytä olla jonkin verran omaa rahaa varattuna sijoitukseen. Sijoittajan tulee miettiä, minkälaisen lainariskin on valmis ottamaan. Ideaalitilanne usein on 50/50 eli puolet omaa rahaa ja puolet pankkilainaa.

You Might Also Like