Kohdeyhtiöille

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma tahto, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan  yritystoiminta perustetaan. Yrityksen toiminnalle elintärkeitä ovat henkilöstön ja tuotteiden lisäksi tietenkin asiakaskunta. Tästä huolimatta yrittäjä on aina toiminnan ohjaamisen keskiössä. Kiinteistötarina on syntynyt yrittäjän kokemuksesta ja näkemyksestä – tiedämme mitä se on, yrittäminen.

Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Koska pääomasijoittajan tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa irtaantuessaan yrityksestä, on myös pääomasijoittajan etu panostaa täysillä yhtiön kehittämiseen. Yrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus on vaihtoehto muulle rahoitukselle, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä osa yhtiöstä pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan kasvuvaiheen onnistumisesta.

Yhteistyö kanssamme edellyttää yritykseltä rohkeutta asettaa haasteellisia tavoitteita, todellista valmiutta strategiseen päätöksentekoon ja tinkimätöntä tahtoa tehdä tavoitteet todeksi. Me Kiinteistötarinassa osaamme ja haluamme olla avuksi. Tulemme kovan, kunnianhimoisen tekemisen suunnasta; olemme jo pitkään toimineet poikkeuksellisin tuloksin monilla markkinoiden haasteellisimmista toimialoista. Kohdeyhtiöissä työskentelyämme leimaavat seuraavat teesit:

  • Vahvistamme arvotavoitteen. Mikä on yrityksen arvo – mikä se pitäisi olla ja mikä se voisi olla? Kannattaako kasvaa tai tehdä yritysjärjestelyitä? Takaamme yrittäjänäkemyksen ja –tuntemuksen yritysjärjestelyissä.
  • Kunnioitamme käyttökatetta. Tuemme luonnollista kasvua ja tavoitteiden saavuttamista. Tuloslaskennassa huomioimme mikä on kasvun, arvokehityksen ja yritysjärjestelyiden näkökulmasta ratkaisevinta.
  • Priorisoimme vaihtoehdot. Olemme sitoutumattomia yksittäisiin rahoitusmuotoihin ja -lähteisiin. Paras tapa vaihtelee tapauskohtaisesti ja toimivin ratkaisu päätetään yhdessä yrittäjän kanssa.
  • Sitoudumme tavoitteisiin ja tekemiseen. Tekeminen ja tavoitteet ovat yhtenäisiä. Kiinteistötarinan ote on kaupallinen ja työorientoitunut.

Tähän työhön etsimme jatkuvasti yhtiöitä, joiden liiketoiminta on terveellä pohjalla ja kilpailuedut ovat kestäviä. Yhtiöiden tulee toimia kasvavalla toimialalla, jossa markkina-aseman kasvattamiselle on selkeät mahdollisuudet. Yhtiön omistajilla ja johdolla tulee olla tahtotila vahvaan kasvuun ja riskinottokykyä tätä tukemaan. Omistajat haluavat edelleen työskennellä yrityksessä yhdessä pääomasijoittaman tuoman tuen kanssa.
Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: tampere(at)kiinteistotarina.fi