Hyvän kiinteistönvälittäjän ominaispiirteet

Kiinteistönvälittäjän valinta saattaa olla hankalaa – niitähän on miljoonia! Suomessa asunnon myyjällä on täysi oikeus valita kiinteistönvälittäjä, eikä sille ole miltään taholta mitään esteitä. Siksi välittäjä kannattaakin valita huolella ja sen valintaan kannattaa käyttää tovi, punnita eri vaihtoehtoja. Tässä artikkelissa tuodaan esiin hyvän kiinteistönvälittäjän tärkeimmät ominaisuudet.

  • Hyvä kiinteistönvälittäjä on ammattitaitoinen.

Laissa on määritelty hyvä välitystapa, jota jokaisen kiinteistönvälittäjän tulisi noudattaa. Kun kiinteistönvälittäjä on ammattitaitoinen, on hän tutustunut perinpohjaisesti lainsäädäntöön, joka koskettaa kiinteistönvälitystä ja toimii sen mukaan työssään.

Pelkkä juridinen osaaminen ei riitä ammattitaitoon – välittäjän pitää osata arvioida asunnon perusteltu myyntihinta tilastojen ja ominaispiirteiden perusteella. Ammattitaitoinen ja hyvä kiinteistönvälittäjä on haka myös markkinoinnissa: huomiota herättävä ja houkutteleva myynti-ilmoitus on asunnon myynnin lähtökohta. Välittäjän tulee osata vastata asuntoesittelyssä esitettyihin kysymyksiin sekä kaupantekotilaisuudessa hänen tulee olla tietoinen myynnin eri vaiheista ja ohjata tilaisuutta eteenpäin.

  • Hyvä kiinteistönvälittäjä on rehellinen.

Rehellisyys maan perii, niinhän vanha sanontakin kuuluu. Tiedonantovelvollisuus koskee myös kiinteistönvälittäjiä. Toimeksiantajalle tulee kertoa kaikki kauppaan vaikuttavat tiedot. Tiedot tulee antaa hyvissä ajoin, jos ne esimerkiksi vaikuttavat jo toimeksiantosopimuksen solmimiseen.

Kiinteistönvälittäjät saattavat lähestyä myös yksinmyyjiä, jolloin välittäjän tulee esitellä itsensä välitysliikkeen edustajana. Kun noudatetaan hyvää välitystapaa, ostajaehdokkaaksi tekeytyminen on ehdottomasti kiellettyä. Jos myyjä on nimenomaan maininnut, että ei halua yhteydenottoja välittäjiltä, tulee sitäkin noudattaa hyvän välitystavan mukaisesti.

  • Hyvä kiinteistönvälittäjä on oikeudenmukainen.

Oikeudenmukaisuus on tärkeää ajatellen sekä myyjää että ostajaa kohtaan. Asunnosta tulee kertoa kaikki tiedot ostajille, vaikka ne tuntuisivat haitallisilta myyjää kohtaan. Salailu ja puutteellisten tietojen antaminen tai kokonaan niiden kätkeminen on aina vastoin hyvää välitystapaa.

Sopimuksissa tulee lukea kaikki taloudelliset velvoitteet ja sitoumukset ja niiden kirjaamisesta vastaa kiinteistönvälittäjä. Nämä tulee määritellä molemmille osapuolille. Kiinteistönvälittäjän ollessa hyvä, hän sovittelee osapuolet edut yhteen niin, että ne ovat oikeudenmukaiset eikä kumpaakaan suosita millään tavalla tai toisen kustannuksella.

  • Hyvä kiinteistönvälittäjä on eettinen.

Jokaiseen työhön liittyy ammattietiikka, niin myös kiinteistönvälittäjän työhön. Hienovaraisuus asiakkaita ja kolmansia osapuolia kohtaan on kaiken avain. Kiinteistönvälittäjän ammattietiikka sisältää muun muassa sen, että potentiaalisille ostajille kerrotaan kaupan päättämisen kannalta oleelliset asiat, ei jaaritella kaikkea asuntoon liittyvää.

Myös kiinteistönvälittäjää koskee salassapitovelvollisuus: toimeksiantajan tiedot, ostotarjousten tekijöiden tiedot sekä muut ovat täysin luottamuksellisia. Tietojen antaminen ulkopuolisille sekä asunnosta että kaupantekijöistä on myös täysin kiellettyä.

Kiinteistötarina noudattaa hyvää välitystapaa kaikessa toiminnassaan ja edistää alan tietoutta Kiinteistötarinan asuntokoulun kautta. Ymmärrämme, että välittäjän työ on tuntea kaupan vaiheet niin, että kauppa on aina reilu, selkeä ja lainpitävä. Saat meihin yhteyden kätevästi tällä lomakkeella.