Hinta-arvion perusteet

Asunnon myynnin nopeus riippuu olennaisesti hinnasta. On tärkeää, että asunnolle asetetaan oikea hinta, jotta myynti alkaa käydä tehokkaasti ja ostajat kiinnostuvat asunnosta nopeasti. Kiinteistönvälittäjän hinta-arviot perustuvat tilastoihin ja ammattitaitoon alalta, tuohon korvaamattomaan kokemukseen, joka on karttunut asuntomarkkinoilta.

Tilastot ja kilpailutilanne alueella

Kiinteistönvälittäjillä on pääsy hintaseurantapalveluun, jonka avulla pystytään tutkimaan vastaavanlaisien asuntojen toteutuneita kauppahintoja. Näihin perustuen välittäjä usein määrittää jonkinlaisen kuvan hinnasta, millä asunto tulisi myydä. Tämän lisäksi hinta-arvio koostuu sillä hetkellä myynnissä olevien asuntojen hintapyynneistä, jotka sijaitsevat lähialueilla. Kilpailutilanne tulee selvittää, jotta hinta-arvio saadaan kohdilleen ja tämä on yksi välittäjän tehtävistä. Tärkeintä on saada realistinen kuva alueesta ja sillä myytävistä asunnoista sekä kiinteistöistä.

Hinnan kehittyminen sekä yleisesti että alueellisesti

Asuntojen hinnoista puhutaan lehdissä jatkuvasti. Hintakehitykseen vaikuttaa puhtaasti yleinen taloustilanne: jos talous on hyvässä nousussa, myös asuntomarkkinat piristyvät ja oman toimeentulon varmuus saa ostajat vaihtamaan asuntoja. Tällä yleisellä hinnan kehityksellä on vaikutusta yksittäisten asuntojen hintoihin ja niistä tehtäviin arvioihin.

Koko Suomen laajuinen hinnankehitys ei ole kuitenkaan täysin verrannollinen, koska alueelliset ja maantieteelliset etäisyydet vaikuttavat hinta-arvioon suuresti. On täysin asuinalueesta riippuvaista, millainen hinnankehitys siellä on. Vaikka muu Suomi olisikin nousussa, voi jokin asuinalue olla laskussa hintojen suhteen. Kasvualueilla sijaitsevista asunnoista voi surutta pyytää korkeampaa hintaa ja plussaa on, jos asunto sijaitsee hyvien yhteyksien päässä.

Asunnon kunto vaikuttaa

Ainoastaan tilastotietoihin ei voi luottaa asunnon hintaa arvioidessa. Hintaan vaikuttaa oleellisesti myös asunnon kunto ja sen ominaispiirteet. Hyvä kiinteistönvälittäjä osaa arvioida asunnosta myös nämä seikat. Itsemyyjät monesti tekevät tässä kohtaan ”virheen” eli arvioivat asunnon hinnan liian korkeaksi tunnesiteiden takia.

Asunnon hintaan vaikuttavat myös taloyhtiössä tehtävät isot remontit, kuten putkiremontti. Hinta-arviota tehdessä on hyvä huomioida myös koko taloyhtiön kunto. Kiinteistövälittäjät selvittävät asunnon kunnon ja siihen perustuvan hinta-arvion helpoiten arviokäynnin yhteydessä.

Muista kysyä perusteluja

Älä unohda kysyä kiinteistönvälittäjältä perusteluja hinta-arvioon. Välittäjät ovat ammattilaisia ja arviot perustuvat faktoihin, jolloin hyvä välittäjä osaa antaa sinulle myös perustelut, miksi hinta tulisi olla tämä. Välittäjän tulisi kertoa toimeksiantajalle kilpailutilanne ja kauppahintatilastot.

Jotkin kiinteistönvälittäjät haluavat kohteita ”hinnalla millä hyvänsä”, joten he laativat hinta-arviot tarkoituksella liian korkeiksi, jotta myyjä valitsee heidät välittäjäksi. Tämä saattaa tehdä paljonkin hallaa myyjälle, koska myyntiaika pitenee. Myös lisäkulujen pelko myynnin venymisen takia on huomioitava asia myyjän kannalta. Perustelujen pyytäminen on tämän takia tärkeää. Korkeaan hinta-arvioon ei kannata langeta heti, se karkottaa paljon ostajia.