Perunkirjoitus on lakisääteinen toimitus, joka on suoritettava jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle täytyy hakea kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Samoin lisäaikaa perukirjan antamiselle täytyy hakea kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan.

Erityisesti kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvoa olisi hyvä selvittää laillistetulta kiinteistönvälittäjältä etukäteen ennen perunkirjoitusta omaisuuden arvostamisen perustaksi. Huolellisesti laadittu perukirja estää yllätykset verotuksessa ja samalla helpottaa perinnönjakoa. Verottaja ei ole sidottu perukirjassa merkittyihin arvoihin perintöveroa määrätessä, vaan perintövero voidaan määrätä maksettavaksi omaisuuden käypien arvojen perusteella. Tasapuolinen perinnönjako on helppo suorittaa perukirjan perusteella, kun perukirjassa on käytetty omaisuuden oikeita arvoja.

Perunkirjoitus, varsinkin kiinteistöomaisuutta omistavassa pesässä, kannattaa toteuttaa asianajajan toimesta, jolloin toimitus on tehokas ja asianmukainen. Varatuomari Antti Savolainen huomioi myös kiinteistönjalostuksen mahdollisuudet sekä perintöverotukseen liittyvän verosuunnittelun. Kiinteistötarinan laillistettu kiinteistönvälittäjä arvioi kiinteistöomaisuudet osana perunkirjoitusprosessia. Kiinteistöjuristi osaa esimerkiksi konsultoida ”piilossa” olevaa rakennusoikeutta, joka voidaan toteuttaa kaavamuutoksella tai erilaisilla rakentamisen luvilla. Näin kuolinpesän arvo nousee tehdyn kiinteistökehityksen ansiosta. Perinnönjakoon, yhteisomistussuhteen purkamiseen ja ositukseen voi myös liittyä kiinteistönjako, jolloin kiinteistöjuristi laatii jakoon liittyvän sovintoehdotuksen kiinteistöarviointeineen, lopullisen jakokirjan ja hoitaa kiinteistötoimituksen.

Savolainen vastaa maanantaisin klo 13-15 välillä veloituksetta aihealueisiin liittyviin kysymyksiin numerossa 040 524 6642. Voit myös olla yhteydessä sähköpostitse antti(at)kiinteistotarina.fi

Hinnasto perunkirjoituksille perustuu kuolinpesän arvoon.

  • tavanomainen kuolinpesä, pesän arvo alle 150 000 euroa, hinta 1800 euroa sisältäen arvonlisäveron.
  • kuolinpesän arvo 150 000 – 500 000 euroa, voi sisältää vaikeitakin osakassuhteiden selvittelyjä tai oikeustoimia, hinta 3100 euroa sisältäen arvonlisäveron.
  • kuolinpesän arvo 500 000 euroa, voi sisältää vaikeitakin osakassuhteiden selvittelyjä tai oikeustoimia, hinta 4300 euroa sisältäen arvonlisäveron.
  • kuolinpesän arvo yli 1 000 000 euroa, voi sisältää vaikeitakin osakassuhteiden selvittelyjä tai oikeustoimia, hinta 6200 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Kysy lisätietoja yhteydenottolomakkeella tai ota suoraan yhteys Antti Savolaiseen p. 040 524 6642 / antti(at)kiinteistotarina.fi.