Kiinteistötarina keskittää toimintaansa

Tamperelainen Kiinteistötarina Oy on keskittänyt toimintaansa kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöarviointiin.

Kiinteistötarina Isännöinti Oy:n liiketoiminta on myyty Isännöintipalvelu Isarvo Oy:lle. Kauppa ei aiheuta muutoksia asiakkaille. Isännöintipalvelu Isarvo on ammattitaitoinen täyden palvelun isännöintitoimisto, joka tarjoaa yksilöityä isännöintipalvelua Helsingissä, Espoossa, Hyvinkäällä, Riihimäellä, Tampereella, Kuopiossa, Loviisassa, Varkaudessa ja Heinävedellä. ”Olemme tyytyväisiä, että toimialalta on löytynyt sopiva ostaja, joka parhaiten palvelee asiakkaita”, Kiinteistötarina Oy:n toimitusjohtaja Marko Kukkola kertoo.

Samoin kiinteistönvälitystoiminta Kiinteistötarina LKV Oy:n kautta jäi pois keväällä 2019. Asiakkuudet siirtyivät uuteen, perustettavaan Kiinteistötarinan ulkopuoliseen yritykseen. Liiketoimintakaupan taustalla ovat Kiinteistötarinan strategiset valinnat. Kuluttajiin keskittyvä isännöinti ja kiinteistönvälitys eivät ole enää painopistealueina ja tehty kauppa mahdollistaa keskittymisen kiinteistökehityshankkeisiin.

Jatkossa Kiinteistötarinan päivittäinen toiminta liittyy kiinteistöarviointien lisäksi toimitilojen muokkaamiseen ja käyttöasteen nostamiseen esimerkiksi tilan pitkän myyntiprosessin aikana. Kiinteistötarina on vuokrannut isoja tiloja ja pilkkonut niitä pienemmiksi kokonaisuuksiksi täyttöasteen parantamiseksi. Kiinteistönomistaja hyötyy tasaisesta vuokratuotosta ja loppuasiakkaille tilat vuokrataan markkinahintaa edullisemmin ja joustavammin.

Kiinteistötarina on ollut myös osakkaana kiinteistösijoitushankkeissa ja jatkossa toiminta keskittyy enemmän uusien kohteiden läpikäymiseen. Kiinteistötarinalle voi tarjota tontteja Tampereen seudulla. Kooltaan tontille tulisi mahtua vähintään paritalo, mieluiten rivi- tai kerrostalo.

Kiinteistötarina kouluttaa

Isännöitsijän työ on asunto-osakeyhtiön johtamista yhteistyössä hallituksen, käyttäjien ja palvelutuottajien kanssa. Keskeisimpiin isännöitsijän tehtäviin kuuluvat muun muassa asuntoyhtiön hallinnosta huolehtiminen, yhtiö- ja hallituskokousten päätösten toimeenpano, asuntoyhtiön taloushallinnon valvonta sekä kiinteistön elinkaaren pidentäminen ja arvon säilyttäminen. Kiinteistötarina kouluttaa työn ohessa lisäkoulutuksena IAT-tutkintoon syksystä 2018 lähtien.

Kiinteistötarina kannustaa ja tukee henkilöstönsä kouluttautumista laajalti kiinteistöalaan liittyen. Isännöintitutkinnon lisäksi alaa tukee muun muassa kiinteistönvälittäjän tutkinto, kiinteistöarvioitsijan pätevyys, taloushallinnon sekä liiketoiminnan tutkinnot sekä erilaiset tekniset ja rakentamiseen liittyvät oppisuunnat.

Ulla Lyytinen
Ulla Lyytinen kouluttautuu IAT-tutkintoon.

– Suoritin laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon pari vuotta sitten ja IAT-tutkinto tuntuu luonnolliselta jatkumolta asiantuntemuksen kasvattamiseksi. Minua kiinnostaa isännöintialan kehittäminen ja toisaalta toimitilojen manageeraus. Tähän koulutus antaa hyvät eväät, kertoo Kiinteistötarinan Ulla Lyytinen.

Isännöintialalle ei ole olemassa perustutkintoa, mutta soveltuvia opintopolkuja on useita. Valtaosalla isännöitsijöistä on kaupallinen, tekninen tai hallinnollinen koulutus. Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito. Lyytinen erikoistuu opinnoissaan toimitilaisännöintiin sekä syventää osaamistaan isännöintityöhön liittyvissä kehittämishankkeissa.

 

Sähköiset palvelut tuovat taloyhtiöihin uudenlaista demokratiaa

Kotisohvademokratia antaa kaikille mahdollisuuden osallistua taloyhtiön toimintaan ja tulevaisuudessa yhä useampi osallistuu yhtiökokoukseenkin sovelluksen kautta. Asunto Oy Pirkkalan Partolan Pehtorin hallituksen puheenjohtaja Sami Lammela testaa sähköistä kokouspalvelua.

Asiat halutaan hoitaa omalta kotisohvalta. Sanonta on kulunut, mutta pitää paikkansa. Isännöintiliiton viime syksynä julkaisema Digiselvitys osoitti, että taloyhtiöissä kaivataan sähköisiä palveluja joka puolella Suomea, ja niitä haluavat kaiken ikäiset.

– Pankki- ja vakuutusasiat hoidetaan nykyään netissä tai mobiilisovelluksilla. Olisi aivan yhtä luontevaa hoitaa myös taloyhtiöön liittyviä asioita digipalveluja ja sovelluksia käyttäen. Hyviä esimerkkejä ovat etäkokoukset tai pyykkituvan sähköinen varaaminen, Isännöintiliiton kehityspäällikkö Henrik Tuhkanen havainnollistaa.

Parhaimmillaan sähköiset palvelut luovat kotisohvademokratiaa, jonka myötä jokainen pystyy osallistumaan taloyhtiön toimintaan vaivattomasti. Uudet asukkaat, liikuntarajoitteiset, aistivammaiset, kiireiset ja hiljaisetkin osakkaat pääsevät mukaan taloyhtiön toimintaan ja saavat asioista tietoa. Hallitustyökin helpottuu.

Perustana helppokäyttöisyys ja valinnanvapaus

Avain onnistumiseen on palveluiden helppokäyttöisyys ja monikanavaisuus. Jos osakas tahtoo edelleen hoitaa asiat paperilla, senkin täytyy olla mahdollista. Kotisohvademokratian täytyy osallistaa, ei sulkea ketään ulos. Helppo ensiaskel sähköiseen maailmaan on hallitustyön sähköistäminen.

– Nettikokous helpottaa hallitustyötä ja ajankäyttöä. Kokous onnistuu, vaikka joku olisi toisella paikkakunnalla, isännöitsijä Mika Mali tamperelaisesta Kiinteistötarinasta sanoo.

Kiinteistötarina on ottanut käyttöönsä Nettikokous.fi-palvelun. Nettikokouksessa on lukuisia ominaisuuksia: kommunikoida voi kirjoittamalla tai puhumalla, asiakirjat tallentuvat palveluun ja kaiken voi allekirjoittaa sähköisesti. Silti käyttö ei vaadi juurikaan teknistä osaamista, eikä mitään tarvitse asentaa.

Asunto Oy Pirkkalan Partolan Pehtorin hallituksen puheenjohtaja Sami Lammela on testannut palvelua ensimmäisten joukossa.

– Nettikokouksen toiminnot ovat selkeät ja käyttöönotto helppoa. Ulkoasu on pelkistetty, ja mukana ovat vain kokouksen kannalta olennaisimmat asiat, Lammela listaa hyviä puolia.

Sovelluskehittäjiltä toivotaan aktiivisuutta

Pirkkalan Partolan Pehtorin hallitus ja asukkaat suhtautuvat sähköisyyteen positiivisesti, mutta Lammela ja Mali osaavat antaa vinkkejä myös muutosvastarinnan lievittämiseen. Tärkeintä on tiedottaminen: miksi uusi palvelu on otettu käyttöön, kuinka siitä hyödytään ja miten sitä käytetään.

– Palvelua hankkiessa täytyy miettiä, miten helposti asukas tai osakas voi liittyä palveluun. Valintaan ja vertailuun kannattaa käyttää aikaa, Lammela neuvoo.

– Suunnittelussa ei pitäisi mennä tekniikka edellä, vaan miettiä, mitä asiakkaat tarvitsevat ja haluavat. Sovelluskehittäjät voisivat kysyä tätä hallituksilta, osakkailta ja asukkailta, Lammela pohtii.

Myös yhtiökokous voi siirtyä verkkoon

Voisiko kotisohvademokratiaa viedä vielä pidemmälle? Isännöitsijä Mika Mali uskoo, että voi.

– Toiveissamme on, että voisimme pitää Nettikokouksen kautta myös yhtiökokouksia. Etäyhtiökokous on mielenkiintoinen mahdollisuus. Se on selkeästi tulevaisuuden suunta ja siihen on paljon kiinnostusta.

Mali uskoo, että myös yhtiökokouksen osallistumisprosentti voisi kasvaa netin avulla, se kun jää välillä todella alhaiseksi. Lain puolesta etäyhtiökokouksen vaatimukset ovat samat kuin perinteisenkin, tunnistautuminen ja ääntenlaskenta pitää hoitaa luotettavasti. Osallistumisoikeuden voi selvittää esimerkiksi tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai osakkaan omalla kokouskoodilla.

Päätöksen etäyhtiökokouksesta tekee hallitus. Yhtiökokouksen päätöstä tai kirjausta yhtiöjärjestykseen ei tarvita.

– Kokouskutsussa on luonnollisesti kerrottava, että etämahdollisuus on. Kutsussa täytyy myös kertoa, jos etäosallistuminen rajaa vaikuttamismahdollisuuksia, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén sanoo.

Näin voi käydä, jos esimerkiksi esityslistan ulkopuolisia esityksiä käsitellään vasta varsinaisessa kokouksessa tai sovelluksen ulkopuolella. Silloin etänä osallistuvalta jäävät uudet esitykset kuulematta.

Eri vaihtoehdot parantavat demokratiaa

Sami Lammelan taloyhtiössä yhtiökokoukseen osallistuu noin puolet osakkaista. Osallistumisintoa selittänee se, että kyseessä on pieni, 22 asunnon yhtiö. Pois jäävät kiireiset lapsiperheet sekä liikuntarajoitteiset tai huonokuuloiset vanhukset.

– Olisi kiva saada vieläkin useampi mukaan, ja etäyhtiökokous voisi olla yksi tapa. Samaan aikaan olen sitä mieltä, ettei digitekniikka saa syrjäyttää yhteisöllisyyttä, Lammela sanoo.

Hän uskoo, että etäyhtiökokous voi antaa uusia osallistumisen mahdollisuuksia esimerkiksi sijoittajaosakkaille, jotka asuvat eri paikkakunnalla. Ne, joille yhtiökokous on kohtaamispaikka, jossa tutustutaan uusiin asukkaisiin ja vaihdetaan kuulumisia naapureiden kanssa, saapuvat edelleen paikalle tavalliseen yhtiökokoukseen.

Paras vaihtoehto on siis jälleen monikanavaisuus – kun tapoja osallistua on useita, on osallistujiakin useita ja kotisohvademokratia toimii.
Info: Näin toimii yhtiökokous muutamassa minuutissa

Taloaseman asiakkailla on tästä keväästä lähtien mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etänä sovelluksen kautta. Näin etäyhtiökokous etenee:

 • Kokouskutsun mukana tulee kokouksen numero ja oma pin-koodi, joilla tunnistaudutaan ja kirjaudutaan netissä yhtiökokoussovellukseen.
 • Siellä osakas näkee esityslistan päätösehdotuksineen.
 • Hän voi kannattaa tai vastustaa esityksiä sekä tehdä omia esityksiä.
 • Uudet esitykset käsitellään kokouksessa, ja ne ovat kannatettavissa vain siellä.
 • Osallistumisaikaa on aina yhtiökokouskutsun saamisesta kokousta edeltävään iltaan.
 • Yhteenveto vastauksista menee isännöitsijälle.

– Osakkaalle tämä on nopea ja helppo keino vaikuttaa oman taloyhtiön asioihin. Yhtiökokoukseen osallistuminen vie nopeimmillaan vain muutaman minuutin, sanoo Taloaseman toimitusjohtaja Esko Pietikäinen.

[Kirjoittanut Merilla Kivineva 25.1.2019 ja päivitetty 7.2.2019, Kotitalo-lehti]

Kiinteistötarinan Ilotarina 2018

Järjestyksessään kolmas Ilotarina valmistui jälleen sopivasti joulun alla lämmittämään Kiinteistötarinan väen mieltä. Ilotarinassa jokainen Kiinteistötarinalainen kertoo jotakin positiivista työkavereistaan anonyymisti. Lopputuotoksena jokainen saa oman Ilodiplominsa, jonka positiiviset ja kannustavat luonnehdinnat lämmittävät mieltä pitkään. Ilodiplomi onkin hyvä kaivaa pitkin vuotta esille aina silloin kun tuntuu, että tarvitsee hieman lisäkannustusta. Tänä vuonna diplomit jaettiin naurun kera pikkujoululounaalla.

Työn mielekkyyden lisäksi jokaisella on oikeus tuntea arvostusta työstään. Se syntyy siitä, että kokee olevansa tarpeellinen ja että omaa työpanosta kunnioitetaan. Alla on muutamia poimintoja Kiinteistötarinalaisten luonnehdinnoista:

”Mukava, hauska, avulias ja järkevä. Annella on loistava huumorintaju ja iloinen elämänasenne!”

”Työssään idearikas ja avulias. Valmis oppimaan uutta ja suhtautuu asioihin ennakkoluulottomasti.”

”Taitava ja tehokas. Osaat valtavasti ja otat asioista selvää. Pääset todella pitkälle! Moniosaaja. Olet aarre.”

”Isot kokonaisuudet hallussa. Ulla on fiksu ja tehokas moniosaaja. Markkinoinnin taituri. Huippumyyjä miesvaltaisella alalla.”

Hyvillä mielin on hyvä suunnata ajatuksia pikkuhiljaa kohti vuotta 2019!

Kiinteistötarinan kiinteistömanageri

Jarkko Leinonen Kiinteistö LEKE Oy:stä toimii Kiinteistötarina Isännöinnin kiinteistömanagerina. LEKE tarjoaa kokonaisvaltaista kiinteistönhuoltoa Tampereen seudulla. LEKE:n kautta hoituu ulkoalueiden tarkastukset sekä kiinteistön teknisten laitteiden silmämääräinen havainnointi. Mahdolliset viat korjauksineen raportoidaan. Säännöllinen ylläpito pidentää kiinteistön ikää, nostaa sen arvoa ja pidentää huoltovälejä. Näin kiinteistön ylläpito tulee myös pitkällä aikavälillä edullisemmaksi.

Laadukkaalla kiinteistön ylläpitohuollolla, lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon sekä valaistuksen optimoiduilla säätötoimenpiteillä voidaan kiinteistön energia, sähkön ja veden kulutuksia vähentää huomattavasti.

Kiinteistön yleishuoltoa on esimerkiksi:

 • Ovien avaukset
 • Ulkoalueiden puhtaanapito
 • Kulutusmittarien luku ja kulutusseuranta
 • Nurmikonleikkuu
 • Lehtienpoisto
 • Rännien puhdistukset
 • Lumityöt
 • Leikkihiekkojen vaihdot
 • Leikki turva-alustojen huollot

Kiinteistön tekniseen huoltoon kuuluvat muun muassa:

 • Lukkojen ja saranoiden huolto / korjaus
 • Lamppujen vaihto
 • Leikkivälineiden huollot ja korjaukset
 • Lämmönjakolaitteet
 • Ilmanvaihtokoneet
 • Jäähdytyslaitteet
 • Kiinteistöautomaatiojärjestelmät
 • Väestönsuojat
 • Sammuttimet
 • Pikapalopostit (myös painetestit)
 • Paloilmoitinkeskukset
 • Sprinklerijärjestelmät
 • Turvavalokeskukset
 • Savunpoistokeskukset
 • Talteenottonesteiden lisäykset
 • Viemärien aukaisut ja huuhtelut 15m letkulla.

Jarkko Leinosen tavoittaa puhelinnumerosta 045 1087 801 tai sähköpostitse jarkko.leinonen(at)leke.fi

Uusi isännöitsijä aloittaa

Tradenomi, IAT, Anne Koskinen aloittaa 15.10.2018 Kiinteistötarina Isännöinti Oy:ssä isännöitsijänä. Kiinteistötarina Isännöinti on tamperelainen isännöintitoimisto, joka palvelee alueen asunto-osakeyhtiöitä sekä kiinteistöosakeyhtiöitä.

Koskisella on pitkä kokemus yrittäjänä toimimisesta sekä isännöintialasta. Hänellä on myös vahva kirjanpidon työkokemus. Kirjanpidon in-house osaaminen nopeuttaa asiakaspalvelua. Kun tieto on omissa käsissä, saadaan vastaus asiakkaan kysymyksiin nopeasti. Lisäksi isännöintitoimistojen keväisin kohtaama kokoussuma helpottuu ja selkiytyy kun kirjanpidon osaaminen löytyy isännöitsijältä itseltään.

Anne Koskinen– Isännöitsijän ammattitutkinto, kirjanpitotaito ja yritystausta ovat kaikki samassa paketissa, Kiinteistötarina Isännöinnin toimitusjohtaja Mika Mali kiittelee. – Anne ymmärtää hyvin pienen yrityksen kasvunnälkää ja realiteetteja. Positiivinen, iloinen ja sosiaalinen persoona tukee mahtavasti tekemistä – isännöitsijä kuitenkin tekee aina työtään omalla persoonallaan.

Kiinteistötarina tuntui Koskisesta kiinnostavalta ja sopivan kokoiselta yritykseltä, jota hän haluaa olla mukana kehittämässä.

– Saan rauhassa panostaa asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen. Autan kaikessa innolla niin paljon kuin pystyn. Tärkeintä on aina hyvä asiakaspalvelu, sanoo Anne Koskinen.

Lisäksi Koskista kiinnosti Kiinteistötarinassa yhtiön monipuolisuus ja nykyaikaisuus. Kiinteistötarina otti syksyllä käyttöön Nettikokous.fi palvelun hallitusten kokousten pitämiseksi. Kiinteistötarina tekee myös tiivistä yhteistyötä sisäilmakorjauksiin erikoistuneen yrityksen kanssa tarjoten isännöitäville yhtiöilleen kerran vuodessa ilmaisen sisäilma-asiantuntijan käynnin kohteessa.

Annen tavoittaa numerosta 040 7155 094 ja sähköpostitse anne(at)kiinteistotarina.fi

Kiinteistötarina aloittaa onlinekokoukset isännöintialalla

Uutta isännöinnissä ja taloyhtiöillä

Tamperelainen Kiinteistötarina Isännöinti Oy on ensimmäinen isännöintialan yritys Suomessa, joka ottaa käyttöön Nettikokous.fi-palvelun asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten kokousten pitämiseksi.

isännöintiUutena toimijana Kiinteistötarina on kiinnostunut kehittämään toimintaansa ja hakemaan jatkuvasti uusia, nopeampia ja joustavampia tapoja palvella asiakkaitaan. Nettikokous.fi-palvelussa voi pitää käyttäjäystävällisesti kokoukset netissä ja liittää mukaan asiantuntijoita. Kaikki valittu toiminta, niin kirjallinen kuin puhuttukin, tallentuu palveluun.

– Hallituksen kokoukset voidaan pitää, vaikka joku osallistujista olisi vaikkapa ulkomailla. Tällainen kokoustaminen ei sido ihmisiä paikkaan, sanoo isännöitsijä Mika Mali Kiinteistötarina Isännöinnistä.

Helpon ja paikasta riippumattoman alustan myötä yhä useampi pystyy osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. Jatkossa palvelun laajentaminen yhtiökokouksiin on mielenkiintoinen mahdollisuus. Nykyään haasteena on alhainen osallistumisaktiivisuus, mikä ei edesauta kiinteistöjen asiantuntevaa ja osallistuvaa hoitoa. Mikäli osallistumisesta tehdään helppoa digitalisaation myötä, kasvaa osallistumishalukkuus.

Nettikokous.fi-palvelussa on mahdollista tehdä muistioita, muokata asiakirjoja, kutsua useita osallistujia, kommunikoida puhumalla tai kirjoittamalla tai ottaa yhteyttä asiantuntijaan kuten lakimieheen tai työmaapäällikköön.

Nettikokouksessa laaditut sopimukset, pöytäkirjat tai asiakirjat voidaan allekirjoittaa digitaalisesti vahvaan tunnistautumiseen perustuvalla tekniikalla. Palvelu ei vaadi asennuksia; vain kirjautuminen palveluun riittää kokouksen järjestäjältä, muut kokoukseen osallistujat pääsevät mukaan ilman kirjautumista sähköpostilinkin kautta.

Luodut aineistot ja tallennetut keskustelut säilyvät turvassa nettikokous.fi -palvelussa. Niihin voidaan palata koska tahansa. GDPR-asetuksen vaatimukset on otettu huomioon.

Nettikokous.fi-palvelua tarjoaa DocuD Oy.

Lisätiedot:

Ulla Palonen, puh. 040 776 0538, ulla@kiinteistotarina.fi

Kiinteistötarina Isännöinti Oy tuottaa isännöintipalveluita Tampereella ja sen lähikunnissa.

Jussi Pirhonen, puh 0400 923 905, jussi.pirhonen@docud.com

DocuD Oy tarjoaa verkossa uuden ajan Nettikokous.fi kokousalustan lisäpalveluineen.

Pirkanmaan rakennuttamis- ja valvontapalvelu ja Kiinteistötarina Isännöinti yhteistyöhön

Kiinteistötarina Isännöinnin ammattiosaaminen kasvaa uuden yhteiskumppanin myötä. Kangasalla toimipistettään pitävä Pirkanmaan rakennuttamis- ja valvontapalvelu Oy toimii yhteistyössä Kiinteistötarinan kanssa. Jatkossa Kiinteistötarinan käytössä on jatkossa kaksi erinomaista ammattimiestä: rakennusmestari Heikki Mäenpää ja tekninen asiantuntija Hannu Boman. Mäenpäällä on yli 30 vuoden kokemus rakennusmestarin työstä ja hänellä on rakennustyön valvojan pätevyys. Boman on koulutukseltaan insinööri (rakennustekniikka, YAMK) ja hän on suorittanut isännöitsijän ammattitutkinnon. Kiinteistötarina Isännöinti tarjoaa isännöintipalveluita Tampereen seudulla asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Kiinteistötarina Isännöinnin toimitusjohtaja Mika Mali on tyytyväinen uudesta yhteistyöstä. – Tyypillisiä valvottavia kohteita ovat asunto-osakeyhtiöiden huoneistoremontit sekä lakisääteiset muutostöiden valvonnat. Yhteistyö hyväksi todetun ja erittäin kokeneen yhteistyökumppanin kanssa helpottaa tiedonkulkua ja prosessien etenemistä. Näin tarjoamme sujuvan yhteistyön taloyhtiöille ja asukkaille, kertoo Mali.

Tiedonkulku ja raportointi onkin Pirkanmaan rakennuttamis- ja valvontapalvelun toiminnan kulmakivi.

– Kaikki listataan ja esitetään ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti ja toimitetaan myös sähköisessä muodossa asiakkaalle. Perusteellisen dokumentaation ansiosta on aina selvillä, milloin kohteessa on tehty mitäkin ja mitä materiaaleja käytetty. Tiedottaminen on kiinni asenteesta eikä se vaadi erikoisia ohjelmia, kuvailee Heikki Mäenpää yrityksensä toimitapoja.

Kiinteistötarinan toiminnan kulmakiviä ovat ripeä asiakaspalvelu ja kokonaisvaltainen palvelu. Pirkanmaan rakennuttamis- ja valvontapalvelu sopii ammattitaitonsa lisäksi avoimen ja kattavan työkulttuurinsa vuoksi hyvin yhteistyöhön isännöintitoimiston kanssa.

Lisätietoja:
Mika Mali, p. 050 524 1039, mika(at)kiinteistotarina.fi

Heikki Mäenpää, p. 045 209 5300, heikki.maenpaa(at)pmaanrv.fi

Kiinteistötarina Isännöinnin asiakaskysely

Ammattitaitoinen ja innostunut isännöitsijä vaikuttaa positiivisesti asumisviihtyvyyteen ja nostaa kiinteistön arvoa. Tässä onnistuminen vaatii muun muassa huolellisuutta, avoimutta sekä erityistä huomiota asiakaspalveluun. Kiinteistötarina Isännöinti Oy toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2018. Toteutimme tutkimuksen, sillä haluamme parantaa toimintaamme vastaamalla entistä paremmin asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin. Kysely oli osoitettu hallituksen jäsenille isännöimissämme taloyhtiöissä sekä kiinteistöosakeyhtiöissä. Suuret kiitokset kaikille vastaajille! Palaute on meille tärkeää toiminnan kehittämisessämme.

Saimme runsaasti positiivista palautetta. Hyvistä tuloksista kertoo muun muassa se, että 95 % vastaajista on erittäin tai melko tyytyväinen isännöintipalveluun kokonaisuutena. Erityisen iloisia olemme siitä, että 95% vastaajista voisi suositella isännöintipalvelujamme. Kyselyn mukaan eniten asiakasuskollisuuteen vaikuttivat asiantunteva henkilöstö, palvelun hinta-laatusuhde sekä lupausten pitäminen. Olemme onnistuneet asiakaspalautteen mukaan muun muassa palautteen vastaanottamisessa sekä isännöitsijän kyvyssä tuottaa taloyhtiölle / kiinteistöosakeyhtiölle lisäarvoa.

Seuraamme jatkossa vuosittain asiakastyytyväisyyttä ja sen kehitystä. Meille on tärkeintä asiakkailta saamamme suora palaute, sillä vain sitä kautta voimme aidosti kehittää toimintaamme asiakastoiveiden mukaan. Kyselyn kautta saimme tietoomme myös kehityskohteita palvelussamme. Luonnollisesti otamme kaiken saamamme palautteen huomioon toimintamme kehittämisessä. Jokaisesta saadusta palautteesta otetaan opiksi, niin positiivisesta kuin negatiivisestakin.