Kiinteistötarinan asuntokoulu: Varainsiirtovero

Osakehuoneiston kaupassa varainsiirtoveron määrä on 2 %. Varainsiirtovero lasketaan koko velattomasta myyntihinnasta, eli myös yhtiölainaosuudesta. Varainsiirtoverolain mukaan yhtiölainojen määrä huomioidaan varainsiirtoveroa määrättäessä kaupantekohetken mukaisesti, mutta yleensä kuitenkin käytetään isännöitsijäntodistuksessa ilmoitettua lainamäärää, joka on kaupantekokuukauden alun tai lopun tilanne. Varainsiirtovero pitää osakehuoneiston oston yhteydessä maksaa kahden kuukauden sisällä kaupanteosta. Saman aikarajan sisällä tulee myös toimittaa verotoimistolle … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Varainsiirtovero

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Kiinteistökaupan purkava ja lykkäävä ehto

Kiinteistön kaupassa lykkäävät (myyjä pidättää omistusoikeuden, kunnes sovittu ehto on toteutunut) ja purkavat ehdot (kaupan purkaminen muulla kuin maakaaren syyllä) ovat sallittuja. Ehdot ovat sitovia vain, jos ne on kirjattu kauppakirjaan. Purkava ehto on käyttökelpoinen esimerkiksi kunnan tekemissä kaupoissa, joissa yksityiselle ostajalle asetetaan rakentamisvelvollisuus. Velvollisuuden tehosteeksi voidaan asettaa purkava ehto. Toisaalta voidaan sopia, että ostajalla … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Kiinteistökaupan purkava ja lykkäävä ehto

Kiinteistötarinan asuntokoulu: panttioikeus

Vakuusoikeudella velkoja pyrkii varmistamaan maksunsaantinsa. Vakuusoikeutta voidaan kuvata velkojan oikeudeksi saada maksu muita velkojia edullisemmalla tavalla. Vakuusoikeudet jaetaan henkilövakuuksiin (takaus) ja esinevakuuksiin. Esinevakuuksista tärkein on panttioikeus, jossa velkojalla on oikeus saada maksu sovitusta pantista – ennen muita mahdollisia velkojia. Kiinteistön panttioikeus ei synny vielä kiinnityksellä vaan tarvitaan kiinteistön panttaus. Velallinen ei voi siirtää panttiomaisuutta velkojan … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: panttioikeus

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Määräalan lohkominen

Lohkominen on tavallisin kiinteistötoimitus. Kiinteistökaupalla ostettu alue (määräala) muodostetaan omaksi tilaksi lohkomalla. Lohkomistoimitus liittyy useimmin kiinteistökauppaan, kiinteistövaihtoon tai lahjaan. Myös perintönä saatu maa-ala on lohkottava. Lohkomista on haettava ainoastaan silloin, kun kiinteistön omistaja haluaa erottaa omistamastaan kiinteistöstä omiin nimiin uuden kiinteistön. Kiinteistöä, josta määräala erotetaan, kutsutaan emäkiinteistöksi. Kiinteistöksi erotettu määräala on lohkokiinteistö ja jäljelle jäänyt … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Määräalan lohkominen

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Lunastusprosessista

Lunastuslauseke asuntokaupassa Yhtiöjärjestys saattaa sisältää osakkeiden lunastamista koskevia rajoituksia. Yksi sellainen on lunastuslauseke. Lunastuslausekkeessa määrätään keillä on lunastusoikeus, kun osakkeen omistusoikeus osakkeeseen siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. Lunastuslausekkeet saattavat koskea koko asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita tai vain esim. autotallipaikan tai -hallipaikkojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Lunastusaika käynnistyy, kun hallitus on saanut ilmoituksen osakkeen omistusoikeuden siirtymisestä.  … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Lunastusprosessista

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Asuntosijoittaja – perehdy ainakin näihin seikkoihin!

Tyypillisinä sijoittajan virheinä pidetään esimerkiksi asunnon ostamista tunteella, epärealistisia odotuksia vuokrasta ja tuotosta tai verovähennysten unohtamista. Asuntosijoittamiseen liittyy kuitenkin myös paljon juridiikkaa, jota tulee ottaa huomioon. Useat asuntosijoittajien virheet liittyvät nimenomaan juridisiin asioihin. Sijoittajan tulee tehdä selkeät sopimukset. Moni sijoittaja hakee netistä tietoa ja yhdistelee näistä palasista ja valmiista esimerkeistä osia ja yhdistää ne omaksi … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Asuntosijoittaja – perehdy ainakin näihin seikkoihin!

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Luovutusvoitto

Luovutusvoittojen veropohja on laaja, lähtökohtaisesti kaikki omaisuuden luovutuksesta saadut voitot säädetään veronalaiseksi. Luovutusvoitto voidaan laskea kahdella tavalla: vähentämällä luovutushinnasta luovutetun omaisuuden poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta olleet menot (ei uudelleen juoksevassa tuloverotuksessa tehtyjä poistoja). vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama, joka on 20 % luovutushinnasta, jos luovutettu alle 10 vuotta. Yli 10 vuoden omistuksessa se on 40 % … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Luovutusvoitto

Kiinteistötarinan asuntokoulu: kiinteistöosakeyhtiö

Mikä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö? Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on yhtiö, joka yhtiöjärjestyksen mukaisesti omistaa ja hallinnoi yhtä tai useampaa kiinteistöä ja myy siitä osakkeita, jotka oikeuttavat hallinnoimaan kiinteistön osaa samaan tapaan kuin asunto-osakeyhtiössä osakkeilla hallinnoidaan asunto-osakehuoneistoa. Ero tavalliseen kiinteistöosakeyhtiöön on se, että tavallinen kiinteistöosakeyhtiö omistaa ja hallitsee tilojansa itse ja vuokraa niitä asiakkaiden käyttöön. Ero asunto-osakeyhtiöön taas … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: kiinteistöosakeyhtiö

Kiinteistötarinan asuntokoulu: hallinnanjakosopimus

Mikä on hallinnanjakosopimus? Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua kiinteistöä, kuten tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määräalaa ja kirjaamisvelvollisuuden alaista vuokra- tai muuta käyttöoikeutta. Hallinnanjakosopimukseen ei kohdistu erityisiä muoto- tai sisältövaatimuksia, mutta sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Sopimuksessa on mainittava sopijapuolet sekä yksilöitävä sopimuksen kohteena oleva kiinteistö. Kiinteistö yksilöidään voimassaolevalla kiinteistötunnuksella, lisäksi kiinteistöstä tulee mainita kiinteistön … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: hallinnanjakosopimus

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Vuokran tarkistus

Vuokran määrää koskee sopimusvapaus. Ellei vuokran tarkistamisesta ole vuokrasopimusta tehtäessä sovittu, pysyy vuokra lähtökohtaisesti samana koko voimassaoloajan. Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen voi kumpi tahansa osapuoli irtisanoa vuokran tarkistamiseksi. Jos sopimuskumppani ei kuitenkaan suostu uuteen ehdotettuun vuokraan, päättyy sopimus. Lain mukaan kuitenkin toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen irtisanominen on tehoton, jos sen perusteena on vuokran tarkistaminen ja uutta … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Vuokran tarkistus