Ajankohtaista

Pääomasijoittaminen Suomessa ja maailmalla

Lähes  600  vuotta  sitten Kristoffer Kolumbuksen tutkimusmatkan Amerikkaan rahoitti osaksi Espanjan kuningatar. Tätä voidaan pitää esimerkkinä riskialttiista, mutta kasvupotentiaalia omaavasta hankkeesta, jota rahoitettiin ulkopuolisen tahon avulla.

Ammattimaisella pääomasijoitustoiminnalla on pisin historia Yhdysvalloissa, jossa pääomasijoitustoiminnan juuret ulottuvat 1960-luvulle. Yhdysvalloissa pääomasijoituksesta puhuttaessa käytetään kahta termiä. Venture capital termiä käytetään kapeassa merkityksessä kuvaamaan alku- tai kasvuvaiheen vähemmistöpääomasijoitusta kun taas yritysjärjestelyihin kohdistuvaa pääomasijoitusta tarkoitettaessa käytetään termiä private equity. Euroopassa näiden kahden termin välillä ei tehdä eroa. Euroopassa pääomasijoittaminen on maantieteellisesti hajautunutta ja osin valtioiden välinen kilpailu sekä eriävät oikeus-ja verojärjestelmät hankaloittavat rajoja ylittävää sijoitustoimintaa.

Suomessa pääomasijoitustoiminta lähti kasvuun vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen. Suomessa tehtiin pääomasijoituksia 1990-luvun alkupuolella vielä vähän, 15-30 miljoonaa euroa vuodessa. Julkisen sektorin rooli oli jo tuolloin huomattava. Kun toimialalle saatiin yksityistä pääomaa lähtivät sijoitukset hiljalleen kasvuun. Nykyäänkin julkisella sektorilla on iso rooli esimerkiksi siemenvaiheen yritysten tukemisessa. Suomessa pääomarahastot toimivat yleisesti kommandiittiyhtiönä, jota hallinnoi osakeyhtiömuotoinen hallinnointiyhtiö.

Huolimatta pääomasijoitustoimialan melko lyhyestä historiasta Suomessa, on se alkanut vakiinnuttamaan asemaansa kasvuyritysten rahoitusmuotona. Pääomasijoitus on muille tahoille, kuten rahoittajille ja asiakkaille, positiivinen signaali yhtiön suunnasta, koska liiketoimintaa ymmärtävä pääomasijoittaja on jo osaltaan arvioinut kohdeyritykseen liittyviä riskejä ja päättänyt lähteä yritykseen omistajana mukaan.

Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellä. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Arvotarinan arvot näkyvät omassa tarinassamme, tavoitteissamme ja ennen kaikkea työssämme. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Suuret tarinat alkavat lapsista – Arvotarina vieraili alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodissa

Tamperelainen pääomasijoitusyhtiö Arvotarina Oy vieraili alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodissa Pirkanmaalla.

Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäisen paljon ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita, jotka ovat erittäin haavoittuvassa asemassa. Useimmat yksin tulleista ovat lähtöisin konfliktialueilta Afganistanista, Irakista, Somaliasta ja Syyriasta. Ilman huoltajaa Suomeen tulevat alaikäiset ovat monella tavalla vaikeassa tilanteessa. Osa lapsista on vanhempien toimesta lähetetty aseellisia konflikteja pakoon, osa on joutunut eroon vanhemmistaan sekasortoisissa oloissa, osa on jäänyt orvoiksi. Jotkut ovat paenneet poliittisesta toiminnasta tai uskonnosta johtuvaa vainoa. Pitkä ja vaarallinen matka päättyy, mutta uudet haasteet ja pitkä viranomaisprosessi ovat edessä Suomessa. Julkinen keskustelu on usein negatiivis­sävytteistä ja pintapuolista.

20160803_165411Kokemus välittämisestä on tärkeää lasten kotoutumisen ja turvallisuudentunteen kannalta. Lapsilla on alkanut valmistava koulu ja toiveet tulevasta ovat hyvin samanlaisia kuin kaikilla lapsilla; osa halusi isona olla lääkäri, autonkuljettaja tai kauppias, mutta yleisin toive oli jalkapalloilija. Tätä unelmaa tukemaan Arvotarina lahjoitti jalkapalloja ja lämpimiä vaatteita ulkopeleihin. Arvotarinan Ulla Palonen kertoo lahjoituskohteen syyksi yksinkertaisesti halun auttaa. ”Turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat jo ennestään pitkiä ja nyt ruuhkautuneet. Lapsille on tärkeää saada mielekästä tekemistä, jotta elämä pääsisi jatkumaan. Nuorten nöyrästä ja toiveikkaasta elämänasenteesta olisi meillä kaikilla opittavaa. Ryhmäkodin henkilökunta tekee hienoa työtä ja ilmapiiri on kiireestä huolimatta välitön.”

Arvotarina Oy on riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Tavoitteemme on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten yritysten kasvua ja kannattavuutta strategisella konsultoinnilla. Tarjoamme pääoma- ja rahoitusratkaisuja pienille ja keskisuurille kiinteistöalan yrittäjävetoisille yhtiöille. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Turvapaikanhakijoita voi auttaa SPR:n kautta tai olemalla suoraan yhteydessä paikallisiin vastaanottokeskuksiin ja ryhmäkoteihin esimerkiksi suorien lahjoitusten osalta.

Remontointifirmalle kasvuapua kiinteistöalan kasvuyhtiö Arvotarinasta

Tampereelle keväällä perustettu pääomasijoitusyhtiö Arvotarina Oy on solminut arviointi- ja kehityssopimuksen kodin remontointiyritys Laatutarina Oy:n kanssa. Yhteistyö tähtää pääomasijoitukseen vielä vuoden 2016 aikana.

Arvotarina Oy ja Laatutarina Oy ovat solmineet sopimuksen loppusyksyyn kestävästä arviointijaksosta, jonka aikana kehitetään liiketoimintaa ja rahoitussuunnitelman kautta tavoitellaan kasvua. Jakson jälkeen ratkaistaan, sijoitetaanko yritykseen oman pääoman ehtoista rahaa. Kiinteistöpalvelujen toimialalle keskittyvän Arvotarinan toiminnassa on mukana muun muassa vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo ja sarjayrittäjä Marko Kukkola.

Arvotarinan toimitusjohtaja Marko Kukkola on innoissaan uudesta yhteistyöstä, joka sopii hyvin Arvotarinan kohdeyhtiön, kiinteistönvälitystoimisto Kiinteistötarinan palveluvalikoimaan. Käytännön esimerkkejä yhteistyön toimivuudesta on jo tullut asunnonvaihtajien remontoidessa Laatutarinan kautta joko uutta tai vanhaa asuntoaan.

– Arvotarinan toimintamalli on yrittäjälähtöinen tarjoten mahdollisimman konkreettista apua kasvavalle saneerausyritykselle. Laatutarinan brändi ja asiakaskohderyhmä muovautuvat kohti kasvua Arvotarinan hoivassa, kuvailee Kukkola.

Laatutarinan vetäjänä toimii yrittäjä Eetu Kaskela, jolle saneerausalanyrittäjyys on tullut perintönä isältä pojalle. – Remppasin isän jäljissä ennen kuin opin kävelemään. Vanhempana kävin koulut ja perustin oman yrityksen Remonttipalvelu E. Kaskelan. Yhteistyö Arvotarinan kanssa tuo tekemiseen kasvumahdollisuuksia, olemme parhaita siinä mitä teemme, mutta paperityöt, markkinointi ja rahoitusmahdollisuudet ovat hepreaa. Kiinteistötarinan kautta olemme myös saaneet hyviä toimeksiantoja, on mahtava tuottaa arvoa ostajille ja myyjille samalla luoden kauniita koteja, kertoo Kaskela.

Kiinteistöalaan keskittyvän Arvotarina Oy:n toiminta kattaa ensimmäisenä toimintavuotenaan kiinteistönvälityksen, saneeraustoiminnan ja yhteistyökumppanien kautta sisustussuunnittelun ja alan lakineuvonnan. Alan yhtiöt ovat toimialallaan pirteitä, kasvuhakuisia toimijoita, jotka pohjaavat työnsä vahvaan asiakaspalvelun tasoon. Kasvavan yritysryhmän yhtenä tavoitteena on myös toteuttaa haastavia kiinteistökehityskohteita.

Lisätiedot:

Arvotarina Oy, toimitusjohtaja Marko Kukkola, p. 040 544 0780, marko.kukkola(at)arvotarina.fi
Laatutarina Oy, toimitusjohtaja Eetu Kaskela, p. 050 310 6214, eetu(at)laatutarina.fi

Arvotarina Oy on riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Tavoitteemme on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten yritysten kasvua ja kannattavuutta strategisella konsultoinnilla. Tarjoamme pääoma- ja rahoitusratkaisuja pienille ja keskisuurille kiinteistöalan yrittäjävetoisille yhtiöille. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

laatutarina

Kiinteistöalan klusteri kasvaa Arvotarina Oy:ssa lakineuvonnalla

Kiinteistöalaan keskittyvän Arvotarina Oy:n toiminta kattaa ensimmäisenä toimintavuotenaan kiinteistönvälityksen, saneeraustoiminnan ja yhteistyökumppanin kautta sisustussuunnittelun. Uutena palveluvalikoimassa on kiinteistöjuristin palvelut elokuusta 2016 lähtien. Varatuomari Antti Savolainen toimii yhteistyössä Arvotarinan kanssa asumiseen liittyvissä lupa-asioissa sekä perinnönjakoon liittyvissä kiinteistökysymyksissä.

Kokenut kiinteistöjuristi edesauttaa rakennusvalituslupien (lisärakennusoikeus, käyttötarkoituksen muutokset, täysin uusien rakennuspaikkojen saaminen, muu luonnonvarojen hyödyntäminen) läpimenossa ja osaa konsultoida parhaat mahdollisuudet kiinteistönjalostukseen. Savolainen auttaa lisäksi perunkirjoituksissa ja perinnönjakoon tähtäävissä erityiskysymyksissä – päätavoitteena nostaa jaettavaksi tulevan omaisuuden arvoa ja mahdollistaa mahdollisimman ongelmaton perinnönjako. Kiinteistöjuristi osaa esimerkiksi konsultoida ”piilossa” olevaa rakennusoikeutta, joka voidaan toteuttaa kaavamuutoksella tai erilaisilla rakentamisen luvilla. Näin kuolinpesän arvo nousee tehdyn kiinteistökehityksen ansiosta.

Savolainen käy mielellään lävitse jo etukäteen valitusoikeudet ja valituspotentiaalin ongelmien minimoimiseksi. Ole rohkeasti yhteydessä myös kiinteistösi arvon määrittämiseen ja jakamiseen liittyvissä kysymyksissä!

Lisätiedot:

Arvotarina Oy, toimitusjohtaja Marko Kukkola, p. 040 544 0780, marko.kukkola(at)arvotarina.fi
Varatuomari Antti Savolainen, p. 040 524 6642, antti(at)kiinteistotarina.fi

Arvotarina Oy on riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Tavoitteemme on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten yritysten kasvua ja kannattavuutta strategisella konsultoinnilla. Tarjoamme pääoma- ja rahoitusratkaisuja pienille ja keskisuurille kiinteistöalan yrittäjävetoisille yhtiöille. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Varatuomari Antti Savolainen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Erityisen laaja kokemus Savolaisella on maankäyttöä, kaavoitusta ja rakentamista koskevien kysymysten ratkaisussa. Savolainen on työskennellyt pitkään muun muassa hallinto-oikeudessa, käräjäoikeudessa ja lakitoimistossa.

Yrittäjä päättää tarinansa

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma tahto, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan  yritystoiminta perustetaan. Yrityksen toiminnalle elintärkeitä ovat henkilöstön ja tuotteiden lisäksi tietenkin asiakaskunta. Tästä huolimatta yrittäjä on aina toiminnan ohjaamisen keskiössä. Tamperelainen pääomasijoitusyritys Arvotarina Oy on syntynyt yrittäjän kokemuksesta ja näkemyksestä – tiedämme mitä se on, yrittäminen.

Pääomasijoitus on sijoitus kasvupotentiaalia omaavaan yritykseen, joka ei ole julkisesti noteerattu pörssiyhtiö. Pääomasijoittaja saa vastineena antamalleen rahoitukselle omistusosuuden yhtiöstä. Sijoitus on väliaikainen ja usein irtautuminen suunnitellaan jo sijoitusta tehdessä. Yrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus on vaihtoehto muulle rahoitukselle, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä osa yhtiöstä pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan vaiheen onnistumisesta. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen.

Me Arvotarinassa osaamme ja haluamme olla avuksi yrityksenne seuraavassa kasvuvaiheessa. Tulemme kovan, kunnianhimoisen tekemisen suunnasta; olemme jo pitkään toimineet poikkeuksellisin tuloksin monilla markkinoiden haasteellisimmista toimialoista. Koska olemme niin tehokkaita yritystoiminnan kannattavassa kasvattamisessa, päättää yrittäjä näyttöjemme perusteella jatkammeko vähemmistöomistajuuteen vai emme. Yhteistyö kanssamme on siis riskitöntä, mutta ei helppoa. Se edellyttää yritykseltä rohkeutta asettaa haasteellisia tavoitteita, todellista valmiutta strategiseen päätöksentekoon ja tinkimätöntä tahtoa tehdä tavoitteet todeksi.

Vielä kiinnostunut? Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellämme. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Mikäli yrityksesi siis miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Pääomasijoittamisen vaiheet

Pääomasijoitusyhtiöt hallinnoivat rahastoja, jotka sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Kohdeyhtiön arvonluonti perustuukin pitkälti kasvun ja kannattavuuden parantumiseen.

Pääomasijoituksessa on useita vaiheita alkaen rahaston varainhankinnasta ja päättyen pääoman sekä tuottojen palautuksiin sijoittajille.

Rahaston perustaminen
Suomessa pääomarahastot toimivat yleisesti kommandiittiyhtiönä, jota hallinnoi osakeyhtiömuotoinen hallinnointiyhtiö. Kestoltaan rahastot ovat yleensä 5-15 vuotta. Pääomarahastojen hallinnointiyhtiöt keräävät varoja institutionaalisilta sijoittajilta hallinnoimiinsa pääomarahastoihin. Usein myös itse pääomasijoitusyhtiö on sijoittajana pienellä osuudella perustamassaan rahastossa. Hallinnointiyhtiö eli pääomasijoitusyhtiö toimii rahaston neuvonantajana. Lisäksi hallinnointiyhtiö kehittää aktiivisesti kohdeyhtiötä rahaston omistusaikana.

Sijoituskohteiden etsiminen
Hallinnointiyhtiö etsii jatkuvasti sopivia sijoituskohteita rahastolle. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti kohdeyritysten on täytettävä sovittuja kriteereitä koon, toimialan tai elinkaaren osalta.

Sijoitukset
Mahdollisen uuden kohdeyhtiön liiketoiminta arvioidaan yrityskauppaprosessissa Due diligence  ‑analyysilla. Tavoitteena on arvioida läpikotaisesti yhtiön asema markkinoilla ja liiketoimintamallin kestävyys. Lopulliset neuvottelut kohdeyhtiön kanssa käynnistetään, mikäli due diligence -löydökset tukevat sijoituksen tekemistä ja pankki on valmis tarjoamaan kohteeseen lainarahoitusta.

Kohdeyhtiön kehitys
Sijoituksen jälkeen aloittaa  pääomasijoitusyhtiö yhtiön kehittämisen toimenpidesuunnitelmansa mukaisesti. Pääoman lisäksi hallinnointiyhtiö tarjoaa toimialaosaamista, operatiivista tukea sekä pyrkii käyttämään verkostojaan kohdeyhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi. Pääomasijoitusyhtiö osallistuu usein myös kohdeyhtiön hallitustyöhön.

Irtautuminen
Pääomasijoittajat ovat poikkeuksetta väliaikaisia osakkeenomistajia. Yleisimmin sovittu irtautuminen toteutetaan myymällä yhtiö teolliselle ostajalle, toiselle pääomasijoitusrahastolle, takaisin toimivalle johdolle tai listaamalla yhtiö pörssiin.
Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellä. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Arvotarinan arvot näkyvät omassa tarinassamme, tavoitteissamme ja ennen kaikkea työssämme. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Kenelle pääomasijoittaminen sopii?

Yritykselle, joka on motivoitunut ja kasvuorientoitunut. Yritykselle, jonka omistajilla on tahtotila vahvaan kasvuun ja jolla on riittävästi riskinottokykyä tätä tukemaan. Yritykselle, jolla on näyttöjä terveestä liiketoiminnasta. Yritykselle, jonka tuotteet tai palvelut omaavat selkeän kilpailuedun. Kiinnostuitko?

Yrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus on vaihtoehto muulle rahoitukselle, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä osa yhtiöstä pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan kasvuvaiheen onnistumisesta. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Koska pääomasijoittajan tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa irtaantuessaan yrityksestä, on myös pääomasijoittajan etu panostaa täysillä yhtiön kehittämiseen. Pääomasijoitus on muille tahoille, kuten rahoittajille ja asiakkaille, positiivinen signaali yhtiön suunnasta, koska liiketoimintaa ymmärtävä pääomasijoittaja on jo osaltaan arvioinut kohdeyritykseen liittyviä riskejä ja päättänyt lähteä yritykseen omistajana mukaan.

Vielä kiinnostunut? Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellämme. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Yhteistyö kanssamme edellyttää yritykseltä rohkeutta asettaa haasteellisia tavoitteita, todellista valmiutta strategiseen päätöksentekoon ja tinkimätöntä tahtoa tehdä tavoitteet todeksi. Me Arvotarinassa osaamme ja haluamme olla avuksi. Tulemme kovan, kunnianhimoisen tekemisen suunnasta; olemme jo pitkään toimineet poikkeuksellisin tuloksin monilla markkinoiden haasteellisimmista toimialoista. Mikäli yrityksesi siis miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Pääomasijoittaminen kasvussa Suomessa

PitchBook-tutkimustalon 2015 vuosikatsauksessa vertailtiin pääomasijoitusten kehitystä Euroopassa. Pohjoismaiden siivu vuonna 2015 oli 1,2 % (Koko Euroopan osuus 10 %) globaalista sijoitusrahasta. Pohjoismaissa sijoituksia tehtiin 1,4 miljardilla eurolla ja kasvua kertyi huimat 38 prosenttia viime vuodesta.

Toimialana pääomasijoittamista voidaan tarkastella rahastojen ja sijoittajien sekä irtautumisten määrällä. Kaikkien näiden luvut ovat kasvussa Suomessa. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen mukaan maassamme oli viime vuonna 120 irtautumista, josta kotiutui noin miljardi euroa. Toisaalta pitää muistaa, että sijoitusten suuri määrä voi olla merkki hakuammunnasta ja irtautumisten määrässä on mukana myös vähemmän onnistuneet irtautumiset. Suurimpien julkisten toimijoiden eli Tekesin ja Finnveran korostetun keskeinen rooli osoittaa, ettei pääomarahoitussektori vielä toimi Suomessa markkinaehtoisesti. Nordic Venture Network julkisti vuoden 2015 lopulla ensimmäisen pohjoismaiseen laajaan aineistoon pohjautuvan venture capital –tuottoindeksin (NVPI). Indeksi osoittaa yli 13 %  vuotuista nettotuottoa ajanjaksolle 2000 – 2014, mikä ylittää selvästi julkisen markkinan indeksituoton kuten Nordic Small Cap Indeksin tai NASDAQ 100 -indeksin. Tuotto ylittää vertailussa myös muun Euroopan ja Pohjois-Amerikan venture-toiminnan tuoton. NVPI sisältää elinkaarianalyysin 26 rahastosta, joissa on kaikkiaan 515 kohdeyritystä. Indeksi perustuu cash in – cash out -analyysiin.

Pääomasijoittamiseen uskotaan ja se on yhä varteenotettavampi vaihtoehto rahoitukselle ja kasvulle. Vuonna 2016 Suomessa aloitti uusi pääomasijoitusyhtiö Arvotarina Oy, joka on riippumaton tamperelainen toimija. Toiminta eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellä. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Pirkanmaalainen yrittäjä Marko Kukkola siirtyi yritysten kasvattajaksi

Innolinkin pääomistajana 17 vuotta vaikuttanut Marko Kukkola siirtyi vuoden alusta päätoimiseksi pääomasijoittajaksi. Kaikkinensa Innolinkin liikevaihto noin 80-kertaistui Kukkolan johtaessa yhtiötä. Takana on useita yritysostoja, markkinamurroksia, nousu- ja laskukausia sekä ennen kaikkea tuhansia solmittuja kauppoja.

marko kukkolaAsiakastyön ja yrittäjän kunnioitus näkyvätkin Kukkolan uuden yhtiön, pääomasijoitusyhtiö Arvotarina Oy:n, arvoissa. ”Vuosien saatossa minulle on kertynyt kokemusta useilta eri toimialoilta, myynnin johtamisesta, henkilöstöjohtamisesta, kehitysjohtamisesta, omistajastrategiasta ja hallitustyöstä. Pääomasijoittamisessa nämä kaikki yhdistyvät luonnollisella tapaa ja pääsen jatkamaan intohimoni, yrittäjyyden, parissa”, kertoo Marko Kukkola. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo suomalaisille yrityksille liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen.

Yrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus on vaihtoehto, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä osa yhtiöstä pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan laajennusvaiheen onnistumisesta.

Huolimatta taantumasta, koventuneesta hintakilpailusta, yrittäjän byrokratiasta ja yleisestä maailman epävarmuudesta ja muutostahdista Kukkola on vakuuttunut, että tulevaisuuden arvotarinat tehdään edelleen rohkeilla tavoitteilla, tehokkaalla toimeenpanolla ja johdonmukaisuudella. ”Kohdeyhtiöissä vahvistamme yhtiön arvotavoitteen, priorisoimme vaihtoehdot, kunnioitamme käyttökatetta ja sitoudumme täysillä yhteiseen tavoitteeseen ja tekemiseen”, Kukkola toteaa.

Pirkanmaalaisuus ja riippumattomuus ovat Arvotarinalle tärkeitä tekijöitä. Sitouttamattomuus yksittäisiin rahoitusmuotoihin ja -lähteisiin mahdollistaa toimivimman ratkaisun löytymisen yhdessä yrittäjän kanssa. Yhtiön ensimmäinen kohdeyhtiö on tamperelainen kiinteistönvälitysyhtiö Kiinteistötarina Oy. Pirkanmaalla on valtava määrä potentiaalia ja kasvutarinoita, mutta hyvin vähän paikallisia pääomasijoitusyhtiöitä. Arvotarinan tavoite on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten yritysten kasvua ja kannattavuutta.

Pääomasijoittaminen pähkinänkuoressa

Pääomasijoitus on sijoitus kasvupotentiaalia omaavaan yritykseen, joka ei ole julkisesti noteerattu pörssiyhtiö. Pääomasijoituksia tehdään start-upeihin (siemenvaiheen rahoitus), kasvuvaiheen yrityksiin ja liiketoimintansa jo vakiinnuttaneisiin yhtiöihin. Pääomasijoittaja saa vastineena antamalleen rahoitukselle omistusosuuden yhtiöstä. Sijoitus on väliaikainen ja usein irtautuminen suunnitellaan jo sijoitusta tehdessä. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Koska pääomasijoittajan tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa irtaantuessaan yrityksestä, on myös pääomasijoittajan etu panostaa täysillä yhtiön kehittämiseen. Pääomasijoitus on muille tahoille, kuten rahoittajille ja asiakkaille, positiivinen signaali yhtiön suunnasta, koska liiketoimintaa ymmärtävä pääomasijoittaja on jo osaltaan arvioinut kohdeyritykseen liittyviä riskejä ja päättänyt lähteä yritykseen omistajana mukaan.

Pääomasijoitus toteutetaan useimmiten oman pääomanehtoisena tai välirahoituksen muodossa. Oman pääomanehtoisesti toteutettaessa kyseeseen tulee yleensä osakkeiden merkitseminen osakepääoman korottamisessa. Vaikka alkuperäisten omistajien suhteellinen omistusosuus liudentuukin sijoituksen myötä, voi omistuksen arvo olla tulevaisuudessa paljon suurempi koko yrityksen arvonnousun myötä. Pääomasijoittaja ei vaadi vakuuksia ja toisaalta jakaa liiketoimintariskin muiden omistajien kanssa. Välirahoitus on rahoitusmuotona oman ja vieraan pääoman välissä. Välirahoitus on rahoitusmuoto, jossa on piirteitä sekä vieraasta pääomasta että omasta pääomasta. Riskitasoltaan se sijoittuu pankkilainan ja puhtaan osakesijoituksen väliin. Välirahoitus mahdollistaa yrityksen omistusrakenteen säilyttämisen (kuten optiolaina, pääomalaina tai vaihtovelkakirjalaina). Toisaalta välirahoitus on usein normaalia pankkirahoitusta kalliimpi rahoitusmuoto, koska sijoittaja kantaa siinä korkean riskin.

Yrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus on vaihtoehto, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä osa yhtiöstä pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan laajennusvaiheen onnistumisesta. Pääomasijoittaja voi irtautua kohdeyhtiöstä myymällä osuutensa yhtiön alkuperäisille omistajille, jollekin muulle toimijalle, tai yhtiö voidaan listata pörssiin.

Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellä. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Arvotarinan arvot näkyvät omassa tarinassamme, tavoitteissamme ja ennen kaikkea työssämme. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi